Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 30. yıl...

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Araştırma Laboratuarları

Bilgisayar Laboratuarı

 • 30 Adet Intel i7, 2.5 GHz, 6 Gb RAM, 2TB HD bilgisayar.
 • 10 Adet Pentium 4, 2.80 GHz, 1 Gb bilgisayar.

Robotik ve Üretim Otomasyonu Laboratuarı

 • FESTO Esnek Üretim Sistemi

Esnek üretim sistemi, (i) konveyörlü bir palet transfer hattının etrafında, modüler yapılar halinde yer alan (ii) dağıtım ve kalite kontrol, (iii) CNC freze tezgâhı (iv) Mitsubishi tezgâh yükleme/boşaltma ve montaj robotu (v) montaj istasyonu ve (vi) otomatik depolama istasyonlarının bütünleştirilmesi ile oluşmaktadır. Transfer hattında dolaşan paletler üzerinde taşınan iş parçaları belirli bir istasyon önünde durduğunda iş parçası yükleme/boşaltma işlemi otomatik olarak yapılır. Bir bilgisayar, ağ bağlantısı üzerinden paletlerin hareketini koordine eder ve planlanan işlemlerin yürütülmesini kontrol eder.

 • Eğitim ve Araştırma amaçlı üç adet Robot,
 • Eğitim amaçlı Boxford CNC Torna Tezgahı,
 • Allen-Bradley, Siemens programlanabilir mantıksal denetimci (PLC) ve deney setleri,
 • Mikrokontrolör ve assembly programlama deney seti,
 • PIC Programlama deney seti
 • Eğitim amaçlı mantıksal devre seti.

Bu olanaklarla lisans ve lisansüstü eğitimdeki öğrencilerin ders, proje ve tez çalışmaları, gerçekleşebilmektedir. Ayrıca sanayi kuruluşları için PLC programlama, Robotik programlama ve mikrokontrolör programlama konularında proje ve seminer hizmetleri verilebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titreşim ve Gürültü Laboratuarı

Sanayi kuruluşlarına ait tesislerde ve makinelerde ve motorlu taşıtlarda görülen gürültü ve titreşim problemlerinin çözümü ve yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları için oluşturulan bu laboratuarda Brüel & Kjaer markalı çeşitli cihazlar kullanılmaktadır.

 • B&K2148 tipi FFT Frekans Analizörü,
 • B&K2144 tipi Oktav Bant Frekans Analizörü,
 • Ses şiddeti (sound intensity) ölçüm probu,
 • Çesitli amaçlar için titreşim sensörleri ve Darbe çekici ve kuvvet ölçeri,
 • B&K2231 Ses seviyesi ölçüm cihazı,
 • B&K2522 El ve vücut titreşimlerini ölçen cihaz ve sensörler,
 • Ses izolasyon malzemelerinin özelliklerini ölçen sistem (Empedans tüpü, Apamat Cihazı),
 • Taşıt ve makine titreşimlerinin deneysel modal analizi programı: LMS CADA-PC (Model Analysis, Forced Response, Modification Prediction),
 • Gürültü ve titreşim analizi için sonlu elemanlar-sınır elemanları programları: ANSYS, SYSNOISE,
 • Bir adet 486DX4-100 PC Bilgisayar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa yöresinde otomotiv, tekstil ve makine sektöründeki sanayi kuruluşları için gürültü giderilmesi ve ses izolasyonu malzemeleri konusunda projeler yürütülmektedir.

Bölümümüz Endüstri Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 2021'e kadar akredite edildi.

Emdüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından akredite edildi.

You are here