Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 30. yıl...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Araştırma Alanları

Kalite Yönetimi
İstatistiksel Kalite Kontrol
Ürün Kalite İyileştirme
QFD
Toplam Kalite Yönetimi
ISO 9001
Altı Sigma, Yalın Altı Sigma
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Araç Rotalama
Depo Yönetimi
Tesis Yeri Seçimi
Ağ Tasarımı
Yeşil Lojistik
Kapalı Çevrim ve Tersine Tedarik Zincirleri
Envanter Yönetimi
Üretim Sistemleri Tasarım ve Planlama
Üretim Planlama
Üretim Çizelgeleme
Proje Çizelgeleme
İş Sıralama
MRP
Montaj Hattı Dengeleme
Üretim Sistemleri Optimizasyonu
Verimlilik Uygulamaları
İş Etüdü
Yalın Üretim Teknikleri, Tam Zamanında Üretim, Kanban
Karar Bilimleri ve Yöneylem Araştırması
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Optimizasyon
Kombinatoryal ve Tamsayılı Optimizasyon
Stokastik Programlama
Çok Kriterli Karar Verme
Çok Amaçlı Optimizasyon
Meta-Sezgisel Algoritmalar
Rassal Sistemler ve Benzetim
Stokastik Süreçler
Kuyruk Teorisi
Sistem Simülasyonu
Bakım Yönetimi ve Uygulamaları
Ekonomi ve Finans
Mühendislik Ekonomisi
Finansman Mühendisliği
Yatırım Planlama
Fizibilite Etüdü
Ergonomi
İşyeri Ergonomisi
İşyeri Düzenleme
Ergonomik Ürün Tasarımı
İnsan-makine arakesiti
İnsan-robot etkileşimi
Bilişsel ergonomi
Nöroergonomi
Gürültü/Titreşim Kontrolü
Ses ve Titreşim Yalıtım Malzemeleri
İş Analitiği, İstatistik ve Bilişim Sistemleri
Veri Madenciliği
İstatistiksel Veri Analizi
Tahmin Yöntemleri
Bilişim Sistemleri
Teknoloji Yönetimi
Robotik ve Üretim Otomasyonu
Üretim Otomasyonu
CNC Sistem Tasarımı ve Yatırım Analizi
Robotik Sistem Tasarımı
Tezgâh Yükleme

Bölümümüz Endüstri Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 2021'e kadar akredite edildi.

Emdüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından akredite edildi.

You are here