Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 27. yıl...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
porno

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI (BST)

Yazdır PDF

Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, lisans eğitim öğretim programında öğretim elemanı odaklı ders anlatım tipinde yürütülen bir ders olmayıp, endüstri ile üniversitenin, öğrenciler ile mühendis ve yöneticilerin, öğrenme ve uygulama yoluyla kuramsal bilgiler ile gerçek yaşamı bir araya getirmelerini sağlayan öğrenci odaklı bir uygulama eğitimini kapsar. Bu ders, diğer derslerde öğretilen yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği yöntem ve tekniklerinin bir proje temelinde bileşimini sağlamanın yanı sıra öğrencilerin iletişim, organizasyon ve takım çalışması yeteneklerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Projeler, karmaşık sistemlerin tasarımı ve iyileştirilmeleri ile ilgilidir. Proje konuları, imalat ve hizmet sistemlerinin modellenmesini, talep, kaynak, yerleşim yeri, bilgisayar ile bütünleşme ve bilgi gereksinimleri açısından çözümlenmesini kapsayabilir. Bu kapsamda Bölümümüzde 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 , 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında yürütülen Bütünleşik Sistem Tasarımı Projelerinin özetlerini (BST2011, BST2013,  BST2014BST2015, BST2016, BST2017) incelemenizi öneririz

Problemler, Bölüm ve endüstri temsilcileri tarafından ortak olarak belirlenir. Olası projeler şunları içerebilir: Üretim ve üretim yönetim sistemlerinin tasarımı, stok yönetimi, kapasite artırım ve darboğaz yönetimi, iş çizelgeleme, dağıtım ihtiyaç planlama, hizmet sistemlerinin tasarım ve yönetimi, yalın yönetim yaklaşımları vb. En az iki en çok dört kişilik öğrenci takımlarının endüstri ve hizmet kuruluşlarının desteklediği gerçek projeler üzerinde çalışmaları beklenmektedir. Her projeye en az iki öğretim üyesi danışman atanacaktır. Takım, proje süresi boyunca destek veren kuruluş ile yakın biçimde çalışırken, her gruba destekleyen kuruluş tarafından en az bir koordinatör veya sorumlu danışman atanacaktır. Çalışma sonuçları akademik danışmanların yanı sıra destek veren kuruluşun beklentilerini de karşılamalıdır. Bu nedenle, söz konusu program yoğun bir çalışma temposu gerektirmesine karşılık meslek yaşamı hakkında değerli deneyimler kazandırmaktadır. Yalnızca edilgen bir öğrenme değil aynı zamanda etkin bir üretim gerektirmektedir. Tüm bunlara ek olarak, iyi bir zaman yönetimi gerektirmektedir. Tanımlanan toplantılara %80 oranında katılmak ve görevleri zamanında tamamlamak öğrencilerin temel sorumluluğudur. Projenin gerektirdiği görevler için zaman ayrılması ve bu zamanın dikkatli biçimde kullanılması önemlidir. Çalışma süresince standart anlamdaki sınav ve ödevlerin yerine projedeki belirli teslim tarihlerine uyulması gerektiğinden öğrencilerden profesyonel davranış beklenmektedir. Diğer derslerin Bütünleşik Sistem Tasarımı toplantı zamanlarıyla çakışmayacak biçimde alınması gerekmektedir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışma kapsamındaki önemli tarihler ve diğer detaylar için BST Öğrenci kılavuzunu inceleyiniz. Kılavuzun 7. Bölümünde yer alan etik kurallara ve EK-A0.4 de verilen Uygulama Protokolüne özellikle dikkatinizi çekeriz.

You are here