Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 30. yıl...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir. Bölümden mezun olan endüstri mühendislerinin pek çoğu, iş potansiyeli yüksek olan Bursa bölgesinde istihdam edilmektedir.

Bölümümüz lisans programı her yıl ÖSS ile 60 öğrenci almaktadır. Yatay geçişlerle birlikte sınıf mevcutları 65-70 arasında oluşmaktadır.

Bölümümüzde toplam 162 kredilik lisans dersleri 4 yıla dağıtılmıştır. Muafiyet sınavında başarılı olunamaması halinde %30 İngilizce Destekli Eğitim programına (toplam 50 kredi İngilizce içerikli ders) başlayabilmek için 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı okuma olanağı bulunmaktadır.

Bölümümüzdeki lisans eğitimi, ilk iki yıl alınan genel mühendislik formasyon derslerinin ardından 3. ve 4. sınıftaki dal derslerinden oluşmaktadır. Lisans programının hedefi imalat veya hizmet organizasyonlarındaki sorunları inceleyip çözebilen, verimlilik ve kaliteyi artırmayı ilke edinen endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

Halen Mühendislik Fakültesi'ndeki tüm bölümlerde olduğu gibi Kredili Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır.

 

Eğitim Amaçları:

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Eğitim Öğretim Programının amacı doğrultusunda mezunlarımız,

1. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, üretim ve hizmet problemlerine sistem anlayışı ile yaklaşır; takım içinde çalışır; lider rolü üstlenebilir; tasarım, planlama ve yönetim görevlerini yürütebilirler.

2. Endüstri Mühendisliği  ile  ilgili  alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarda yer alabilir; lisansüstü çalışmalar yapabilirler.

3. Yenilikçi, girişimci ve küresel uzgörü sahibi bireyler olarak, üretim veya hizmet şirketi kurabilir, güncel bilişim teknolojilerini mühendislik yaklaşımları kullanarak geliştirebilirler.

4. Mezunlarımız yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettirirler.


Öğrenci Kazanımları

Mezuniyet öncesi öğrencilerimiz;

1. Üretim ve hizmet sistemleriyle ilgili sorunların çözümünde matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneğine sahip olmalıdır.

2. Üretim ve hizmet sistemleri üzerinde çalışırken sisteme özgü verileri analiz edip yorumlamanın yanısıra çözüm önerileri sunmaya yönelik olarak ek bulgu sağlayacak deneysel inceleme yöntemleri geliştirme yeteneğine de sahip olmalıdır.

3. Tanımlanan gereksinimleri karşılamak üzere bir üretim veya hizmet sistemi, bir altsistem veya bir süreç tasarımı yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

4. Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme ve gerektiğinde disiplinlerarası bir takımı oluşturma ve/veya yönetme yeteneğine sahip olmalıdır.

5. Endüstri mühendisliği problemlerini tanıma, tanımlama ve çözme yeteneğine sahip olmalıdır.

6. Çalışma yaşamındaki profesyonel ve etik sorumlulukları algılamalıdır.

7. Etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olmalıdır.

8. Mühendislik çözümlerinin güncel yaşamdaki etkilerini anlamak gerekli geniş eğitime sahip olmalıdır.

9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğunu algılamalı ve bunu yapabilme yeteneğini kazanmalıdır.

10. Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

11. Mühendislik alanında çalışabilmek için gerekli teknikleri, becerileri ve çağdaş mühendislik araçlarını kullanma yeteneğine sahip olmalıdır.

12. Üretim ve hizmet sistemlerinin sorunlarını bir sistem yaklaşımı ile inceleme yeteneğini kazanmalıdır.

13. Kısıtlı kaynakları bulunan ülkemizin kalkınması yolunda verimliliğin yaşamsal önemini kavramış olmalıdır.

14. Üretim ve hizmet sistemlerini uygun bir kalite düzeyinde ve en düşük maliyetle ve/veya en yüksek kârla çalıştırılabilmek için gerekli bilgi ve yetenekleri kazanmalıdır.

Bölümümüz Endüstri Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 2021'e kadar akredite edildi.

Emdüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından akredite edildi.

You are here