Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 30. yıl...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans Programının Uzgörü ve Özgörevi
  
Uzgörü
  
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, alanında dünyada kabul gören ve eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratabilen en iyi öğretim üyelerine sahip, verdiği yüksek lisans programına ülkenin en iyi öğrencilerini çeken, ulusal platformda alanında öncü ve diğer eğitim ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren bir rol üstlenmek istemektedir.
  
Özgörev
  
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalının özgörevi Endüstri Mühendisliğinde bilginin yaratılması, uyarlanması, bütünleştirilmesi ve yayılmasını sağlayacak eğitimi vermektir. Bu misyonun özgün unsurları verilen yüksek lisans programının temelini oluşturur. Bu misyonun gerçekleştirileceği alanlar aşağıdadır:
  
Eğitim Alanları
  
Temel Eğitim : Mükemmel problem çözme, teknik ve liderlik becerileri olan üstün nitelikli Endüstri Mühendisleri mezun etmek. Dünyadaki temel endüstri mühendisliği eğitimine önderlik etmek.
  
Mesleki Eğitim : Öğrencileri, mezunları, uygulamacıları ve yöneticileri mühendislik ve yönetimsel problemleri endüstri mühendisliğini uygulayarak çözmek için hazırlamak.
  
Araştırmacı Eğitimi : İnsanoğlunun bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak. Öğrencileri akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir araştırmacı eğitimi programı uygulamak.
  
Eğitimde Önderlik : Alanında ve Uludağ Üniversitesinin genelinde takip edilecek doğrultuyu belirleyici ve değişime öncülük edici önderlik görevini üstlenmek.
  
Hedefler
  
1. Öğrenciye bir Endüstri Mühendisi olarak organizasyon içinde organizasyonel süreçleri anlayıp şekillendirecek biçimde etkin çalışma ve liderlik yeteneği kazandırma yanında takım çalışmaları içinde yer alma, koordine etme ve yönetme yeteneklerini de kazandırmak.
  
2. Öğrenciye sayısal ve metodolojik beceriler kazandırarak, Endüstri Mühendisliği problemlerinde problem tanımı, modellemesi ve doğrulanmasını etkin şekilde yapabilmesini sağlamak.
  
3. Öğrenciye Endüstri Mühendisliği alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak.
  
4. Öğrenciye belirgin olmayan problemlere yaklaşma, olası çözümleri sentezleme ve tasarlama ile çözümlerin örgütsel yapılara ve topluma etkilerini değerlendirmeye hazırlamak.
  
5. Öğrenciyi yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri etkili bir şekilde sunma ve satmaya hazırlamak.
  
6. Öğrenciyi Endüstri Mühendisliğindeki mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak.
  
Kazanımlar
  
1. Bir örgütsel yapıya etki bir şekilde katılmak ve Endüstri Mühendisliği alanındaki problemleri görebilmek.
  
2. Problemi tanımlamak ve onun zorluğunu kavramak.
  
3. Gerekli veriyi toplamak ve analiz etmek.
  
4. Probleme olası çözümleri geliştirmek ve değerlendirmek.
  
5. Sonuçları etkin bir şekilde sunmak.
  
6. Endüstri Mühendisliği alanında çalışmaya devam etmek ve gelişmek.
  
Program Çıktısı
  
Ulusal bazda en iyi lisansüstü programlardan biri olmaya devam etmek.
  
Kazanımların Değerlendirilmesi
  
İçsel Yöntemler
  
1. Sunulan programın çerçevesinde alınan dersleri ve başarı notlarını takip etmek.
2. Eğitime ve öğrencilerin desteklenmesine yönelik bağış, burs ve diğer tür desteklerin miktar ve adetlerini takip etmek.
3. Programdaki öğrencilerin kurumdan ve ulusal bazda kazandığı ödüllerin kayıtlarının tutulması.
4. Öğrencilerin mezuniyet sonrası aldıkları ortalama ilk maaş ve işe yerleşme durumlarını takip etmek.
5. Programdan mezun olan öğrencileri işe almak amacıyla Anabilim Dalına başvuran şirketlerin adet ve tiplerini gözden geçirmek.
 
  Dışsal Yöntemler
 
  1. Öğrencilerle mezuniyet sonrası mülakat yapmak.
 
  2. Seçilmiş mezunlara oluşan yığınlara anket uygulamak.
 
  3. Program Danışma Kurulundan geri besleme bilgisi almak.
 
  4. Mevcut ve olası işverenlerden geri besleme bilgisi almak.
 
  5. Mezun olan öğrencilerin lisansüstü eğitimlerine devam ettikleri diğer eğitim kurumlarındaki akademisyenlerden geri besleme bilgisi almak.
 
  6. Yöneticiler için Lisansüstü Programa katılanlardan bilgi almak.
 
  Programın Değerlendirilmesi
 
  1. Ulusal bazlı sıralamalarda dahil olmak üzere okul dışı kaynaklı program değerlendirmelerinin kayıtlarını tutmak.
 
  2. Öğretim üyeleri tarafından kazanılan öğretim ödüllerinin kayıtlarını tutmak.
 
  3. Endüstri ve akademisyenlerin oluşturduğu ekiplere programın dışsal değerlendirmesini yaptırtmak.
 
  4. Programı ikinci tercihlerinde seçen öğrencilerle diğer üniversiteleri seçen öğrencilerin program/üniversite tercihlerinin kayıtlarını tutmak.
 
  5. Öğrenci değerlendirme anketleri ile derslerin değerlendirmesini yapmak.
 
  6. Programa giren öğrencilerin akademik not ortalaması ve giriş sınavı notu (LES vs.) kayıtlarını tutmak.
 
  Ders Planı
 
  Tezli Yüksek Lisans Programı için
 
  En Az 22 Kredi Ders Yükü
 
  Toplam Kredi Yükünün Dağılımı
 
  En Az 9 Kredi Zorunlu Ders
 
  En Az 8 Kredi Seçmeli Ders
 
  En Az 5 Kredi Serbest Yan Alan Seçmeli Dersi
 
 
 
  Eğitim Hedefleri
 
  1. Bir örgütsel yapıya etki bir şekilde katılmak ve Endüstri Mühendisliği alanındaki problemleri görebilmek.
 
  2. Problemi tanımlamak ve onun zorluğunu kavramak.
 
  3. Gerekli veriyi toplamak ve analiz etmek.
 
  4. Probleme olası çözümleri geliştirmek ve değerlendirmek.
 
  5. Sonuçları etkin bir şekilde sunmak.
 
  6. Endüstri Mühendisliği alanında çalışmaya devam etmek ve gelişmek.

Bölümümüz Endüstri Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 2021'e kadar akredite edildi.

Emdüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından akredite edildi.

You are here