GÜNCEL DUYURULAR

Konu   Duyuru Tarihi
Yaz Okulu Ara Sınav Programı: 2021-2022 Yaz Okulunda Bölümümüzde açılan derslerin arasınav programı ilan edilmiştir. Programa DUYURULAR > Sınav Programları sekmesinden erişilebilir.   10.08.2022
Yaz Stajı Düzeltme Sonuçları: 2021 Yaz Dönemi Stajları için yapılan düzeltmelere ilişkin değerlendirme sonuçlarına DUYURULAR > Stajlar sekmesinden bakılabilir.   16.06.2021
Yaz Okulu Ders Programı: 2021-2022 Yaz döneminde Endüstri Mühendisliği Lisans Programı kapsamında açılacak derslerin programı ilan edilmiştir. DUYURULAR > Ders Programı na bakınız.   14.06.2022
MS Office 365 Hesabı Oluşturma: 2022 Bahar Döneminde kullanılacak MS Teams online ders platformu için öğrencilerimizin MS Office 365 Hesabı Oluşturma Kılavuzu'nu dikkate almaları gerekmektedir.   27.02.2022 
Sınavlar için Mazeret Başvurusu: Endüstri Mühendisliği Bölümü sınavlarına yapılacak mazeret başvuruları için eposta kabul edilmeyecek, sadece MAZERET BAŞVURU FORMU kullanılacaktır. Lisansüstü öğrencilerin başvuru esnasında ayrıca gönderilmek üzere bu FORMUda doldurmaları ve yüklemeleri gerekmektedir.    01.01.2022
Mezuniyet Aşamasına Gelmiş Öğrenciler: Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin en kısa sürede Bildirim Formları menüsünün altında bulunan Mezuniyet İşlemleri Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.    28.06.2021

 

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) Senato Toplantısı'nda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında pandemi koşullarının ağırlaşması ve vaka sayılarının artması nedeniyle eğitim planlamasının aynı şekilde devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonuna kadar uygulanmak üzere,

  1. Lisansüstü eğitim (yüksek lisans/doktora) tüm enstitülerde eğitim hibrid (karma),
  2. Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veteriner, Ziraat, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar, Fen-Edebiyat (Fen Bölümleri) ve Eğitim (Güzel Sanatlar Bölümü) Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında eğitim hibrid (karma),
  3. Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Hukuk, İnegöl İşletme, Fen-Edebiyat (Sosyal Bölümleri) ile Eğitim (Güzel Sanatlar Bölümü dışındaki bölümler) Fakültelerinde eğitim online (çevrimiçi),
  4. Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim online (çevrimiçi),
  5. Teknik Bilimler, İnegöl, Karacabey, Sağlık Hizmetleri, Harmancık Meslek Yüksekokullarında eğitim hibrid (karma) diğer meslek yüksekokullarında ise online (çevrimiçi) olarak yapılmasının,

uygun olduğuna (mevcut uygulamanın devamına ) oybirliği ile karar verildi.

 

 

Değerli Öğrenci Adayları,
2022-2023 eğitim-öğretim yılında sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Amacımız, Bölümümüzü yüksek öğrenim görmek için tercih eden gençlere evrensel niteliklere sahip, güncel ve ülkemizin gereksinimlerine en uygun Endüstri Mühendisliği bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Bu yolda Bölümümüzün en büyük gücü başarılı, genç ve dinamik öğretim üyeleri ile yetişmekte olan genç araştırma görevlilerimizdir. Sizlere, ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu niteliklerde Endüstri Mühendisliği formasyonunu kazandırmak için ülkemizin bu en güzel köşesinde Uludağ Üniversitesi gibi güçlü ve köklü bir üniversitede lisans ve lisansüstü programlarla, öğrenim görme ayrıcalığını sunmaktan gururluyuz. %30 İngilizce destekli Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Endüstri Mühendisliği Doktora ve Bütünleşik Programları için heyecanla sizleri bekliyoruz.

Değerli Öğrencilerimiz,
Lisans eğitim öğretim programında uygulamakta olduğumuz en az %30 İngilizce destekli eğitim programı ile bilim ve iletişimde sizi geleceğin dünyasında güçlü ve rekabetçi bir kişi olarak yaşama hazırlamaya çalışıyoruz. Sizler bundan böyle kapsamlı ve daha kaliteli bir eğitim ortamında, evrensel ölçütlerde Endüstri Mühendisliğinin tüm alanlarına erişmekte daha donanımlı olacaksınız. Dolayısı ile daha parlak bir geleceğe ulaşmak için şimdi hem fırsatlarınız arttı, hem de sorumluluklarınız.

Değerli Paydaşlarımız,
Bölümüz, eğitim öğretim faaliyetlerimiz kadar araştırma ve sanayiye hizmet konusunda da her geçen gün daha güçlü bir kadro ile gereksinimlere cevap vermek için çalışmakta ve bu konuya çok önem vermektedir. Son yıllarda giderek artan oranlarda lisans bitirme ödevleri ve projeleri, Bursa ilindeki değerli sanayi kuruluşlarımızın problemlerinin, öğrencilerimiz tarafından, yine kendilerinin sağladığı çalışma ortamlarında sonuca yönelik ve etkin çözümler üretilmesine imkan sağlamaktadır. Hemen her eğitim-öğretim yılında kamuoyunda ses getiren öğrenci projeleri ve başarılarından dolayı öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızı kutlarken, kuruluşlarımıza da bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyor, 2022-2023 akademik yılında da bu desteklerinin ve bize olan güvenlerinin devamını diliyoruz.

Hepinize sağlıklı günler ve başarılar dileğiyle...

 


 

 

EE EMBB 

 

Prof. Dr. Erdal Emel
Bölüm Başkanı

 

 

   
 

Prof. Dr. Erdal EMEL

Bölüm Başkan

 
     
 

Doç.Dr. Tülin İNKAYA

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Prof.Dr. Ali Yurdun ORBAK

Bölüm Başkan Yardımcısı

     
 

Mine BAHAR

Bölüm Sekreteri

 

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerinden END3074 Endüstri 4.0 Teknolojileri dersini alan bir grup öğrenci 19 Nisan 2022 günü Bursa Model Fabrika'da yalın üretim ve üretim teknolojileri kapsamında bilgilendirildi. 

BMF PROJESİ
Bursa Model Fabrikanın merkezinde, imalatçı kobilere

--> Yalın şirket organizasyonunu ve kültürünü benimsetmektir.İsraf,kayıp ve katmadeğersiz süreçleri yok etmektir.
--> Dijital vizyon kazandırıp onları Yeni Sanayi Devrimine (END 4.0) hazırlamaktır. Dijital teknolojileri, üretim sistemine entegre etmektir.
--> Enerji Verimliliği dönüşümünü sağlamaktır.
--> Bu kapsamda kurulan Bursa Model Fabrika, Ankara’dan sonra Türkiye’nin ikinci model fabrikasıdır.

Türkiye’de Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) kurulması ve işler hale getirilmesi amacını taşıyan proje kapsamındaki Bursa Model Fabrika; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde hayata geçirildi.

9 Mart 2019 tarihinde açılan Bursa Model Fabrika Bursa ve çevre illerin imalat sanayine hizmet etmeye devam eden şehrimizin gelecek vizyonuna katkı sağlayan Makro bir projedir

IMG-20220419-WA0006.jpg

IMG-20220419-WA0009.jpg

IMG-20220419-WA0008.jpg

IMG-20220419-WA0028.jpg

Endüstri Mühendisliği Bölümü

    
Bursa Uludağ Üniversitesi
Görükle Kampusü,
16240 Nilüfer BURSA
Tel: +90 224 294 2081
EPosta: endustri@uludag.edu.tr
Adres