GÜNCEL DUYURULAR

Konu   Duyuru Tarihi
Yaz Okulu Ara Sınav Programı: 2021-2022 Yaz Okulunda Bölümümüzde açılan derslerin arasınav programı ilan edilmiştir. Programa DUYURULAR > Sınav Programları sekmesinden erişilebilir.   10.08.2022
Yaz Stajı Düzeltme Sonuçları: 2021 Yaz Dönemi Stajları için yapılan düzeltmelere ilişkin değerlendirme sonuçlarına DUYURULAR > Stajlar sekmesinden bakılabilir.   16.06.2021
Yaz Okulu Ders Programı: 2021-2022 Yaz döneminde Endüstri Mühendisliği Lisans Programı kapsamında açılacak derslerin programı ilan edilmiştir. DUYURULAR > Ders Programı na bakınız.   14.06.2022
MS Office 365 Hesabı Oluşturma: 2022 Bahar Döneminde kullanılacak MS Teams online ders platformu için öğrencilerimizin MS Office 365 Hesabı Oluşturma Kılavuzu'nu dikkate almaları gerekmektedir.   27.02.2022 
Sınavlar için Mazeret Başvurusu: Endüstri Mühendisliği Bölümü sınavlarına yapılacak mazeret başvuruları için eposta kabul edilmeyecek, sadece MAZERET BAŞVURU FORMU kullanılacaktır. Lisansüstü öğrencilerin başvuru esnasında ayrıca gönderilmek üzere bu FORMUda doldurmaları ve yüklemeleri gerekmektedir.    01.01.2022
Mezuniyet Aşamasına Gelmiş Öğrenciler: Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin en kısa sürede Bildirim Formları menüsünün altında bulunan Mezuniyet İşlemleri Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.    28.06.2021

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

    
Bursa Uludağ Üniversitesi
Görükle Kampusü,
16240 Nilüfer BURSA
Tel: +90 224 294 2081
EPosta: endustri@uludag.edu.tr
Adres