GÜNCEL DUYURULAR

Konu   Duyuru Tarihi
Yaz Okulu Ara Sınav Programı: 2021-2022 Yaz Okulunda Bölümümüzde açılan derslerin arasınav programı ilan edilmiştir. Programa DUYURULAR > Sınav Programları sekmesinden erişilebilir.   10.08.2022
Yaz Stajı Düzeltme Sonuçları: 2021 Yaz Dönemi Stajları için yapılan düzeltmelere ilişkin değerlendirme sonuçlarına DUYURULAR > Stajlar sekmesinden bakılabilir.   16.06.2021
Yaz Okulu Ders Programı: 2021-2022 Yaz döneminde Endüstri Mühendisliği Lisans Programı kapsamında açılacak derslerin programı ilan edilmiştir. DUYURULAR > Ders Programı na bakınız.   14.06.2022
MS Office 365 Hesabı Oluşturma: 2022 Bahar Döneminde kullanılacak MS Teams online ders platformu için öğrencilerimizin MS Office 365 Hesabı Oluşturma Kılavuzu'nu dikkate almaları gerekmektedir.   27.02.2022 
Sınavlar için Mazeret Başvurusu: Endüstri Mühendisliği Bölümü sınavlarına yapılacak mazeret başvuruları için eposta kabul edilmeyecek, sadece MAZERET BAŞVURU FORMU kullanılacaktır. Lisansüstü öğrencilerin başvuru esnasında ayrıca gönderilmek üzere bu FORMUda doldurmaları ve yüklemeleri gerekmektedir.    01.01.2022
Mezuniyet Aşamasına Gelmiş Öğrenciler: Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin en kısa sürede Bildirim Formları menüsünün altında bulunan Mezuniyet İşlemleri Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.    28.06.2021

 

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerinden END3074 Endüstri 4.0 Teknolojileri dersini alan bir grup öğrenci 19 Nisan 2022 günü Bursa Model Fabrika'da yalın üretim ve üretim teknolojileri kapsamında bilgilendirildi. 

BMF PROJESİ
Bursa Model Fabrikanın merkezinde, imalatçı kobilere

--> Yalın şirket organizasyonunu ve kültürünü benimsetmektir.İsraf,kayıp ve katmadeğersiz süreçleri yok etmektir.
--> Dijital vizyon kazandırıp onları Yeni Sanayi Devrimine (END 4.0) hazırlamaktır. Dijital teknolojileri, üretim sistemine entegre etmektir.
--> Enerji Verimliliği dönüşümünü sağlamaktır.
--> Bu kapsamda kurulan Bursa Model Fabrika, Ankara’dan sonra Türkiye’nin ikinci model fabrikasıdır.

Türkiye’de Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) kurulması ve işler hale getirilmesi amacını taşıyan proje kapsamındaki Bursa Model Fabrika; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde hayata geçirildi.

9 Mart 2019 tarihinde açılan Bursa Model Fabrika Bursa ve çevre illerin imalat sanayine hizmet etmeye devam eden şehrimizin gelecek vizyonuna katkı sağlayan Makro bir projedir

IMG-20220419-WA0006.jpg

IMG-20220419-WA0009.jpg

IMG-20220419-WA0008.jpg

IMG-20220419-WA0028.jpg


Endüstri Mühendisliği Bölümü

    
Bursa Uludağ Üniversitesi
Görükle Kampusü,
16240 Nilüfer BURSA
Tel: +90 224 294 2081
EPosta: endustri@uludag.edu.tr
Adres