Bölüm Hakkında

Bölümümüzde öğrencilerin dengelenmiş kuramsal ve uygulamalı bir eğitimin ardından, sürekli değişen ülke ve dünya koşulları karşısında, içinde bulundukları sisteme en büyük yararı sağlayabilecek ve mesleki gelişime açık, inovatif ve girişimci endüstri mühendisleri olarak yetişmeleri amaçlanır.
Endüstri Mühendisliğinde Lisans seviyesinde öğretim, Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı sonrası %35 oranında İngilizce destekli Türkçe olarak normal örgün programda uygulanmaktadır. Öğretim yılı başlamadan önce yapılan yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfına alınır. Bir yıl süreli hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar eder veya dilerlerse YÖK aracılığı ile Türkçe eğitim veren bir programa yatay geçiş yapabilirler. Hazırlıkta başarısızlığın tekrarı halinde ise öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır; ancak, önkoşullu, zorunlu ve seçmeli olan İngilizce dersleri alabilmeleri, İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmalarına bağlıdır.
Bölümümüzde eğitim ve araştırma etkinlikleri iki ana bilim dalında gerçekleşmektedir:
1. Endüstri Mühendisliği: Ergonomi, Tesis Planlama, Üretim Planlama ve Kontrol, Servis Sistemlerinin Planlanması ve Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat.
2. Yöneylem Araştırması: Karar Analizi, Stokastik Süreçler, Matematiksel Programlama, Üretim ve Servis Sistemleri.
Endüstri Mühendisliği Bölümünde eğitim ve araştırma, Robotik ve Üretim Otomasyonu, Bilgisayar Destekli Üretim, Titreşim-Gürültü ve Ergonomi ile Bilgisayar Laboratuarlarında zengin donanım ve yazılım arşivi ile desteklenmektedir.
Endüstri Mühendisliği alanına yönelik süreli bilimsel yayınlar kütüphaneye düzenli olarak gelmekte, Türkçe ve yabancı dillerdeki kitapların sayısı hızla artmakta ve bu kaynaklara ek olarak elektronik kütüphane veritabanından da çok sayıda bilimsel yayına ve kitaba ulaşılabilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün Üstün Yanları


Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Bursa çevresinde otomotiv, makine ve tekstil odaklı endüstri ve hizmet işletmeleri arasında çok sayıda ortak projeler yürütülmektedir. Bu projelere lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bitirme ödevi ve tez çalışmaları ile katılımda bulunmakta ve gelecekleri için önemli deneyimler elde etmektedirler. Artılarımız:
Yurt içi ve dışında iyi eğitim görmüş öğretim elemanları
Düşük sınıf kontenjanları
Yüksek öğrenci-öğretim üyesi etkileşimi
Dünyadaki endüstriyel gelişmelere paralel ders içerikleri ve güncel eğitim programları
Bursa’nın bir sanayi kenti olması
Büyük endüstri kuruluşlarında staj olanakları
Akreditasyon çalışmaları
Avrupa üniversiteleri ile öğrenci değişimi
Çift anadal lisans diploma programı
Yandal lisans programı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları
İmalat sektörü (makine, otomotiv, tekstil, gıda, vb.)
Bilgisayar yazılım sektörü
İletişim sektörü
Danışmanlık şirketleri (imalat, servis, yönetim, finans, vb.)
Taşımacılık sektörü (ulusal ve uluslararası havayolu, karayolu vb.)
Hizmet sektörü (banka, pazarlama, iş güvenliği vb.)
Askeri sistemler.
2008-2012 yılları arasında mezun olan öğrencilerimizin %26’sı mezun olmadan işe başlamışlardır. Aynı yıllar arasında mezun olan öğrencilerimizin %59’u uluslararası firmalarda,  %41’i yerel firmalarda çalışmakta, %5’i ise yurt dışında görev yapmaktadır.
Endüstri Mühendislerinin Bir İşletmede Görev Alabileceği Bölümler
Üretim Kontrol
Kalite Güvence
Pazarlama/Satış/ Lojistik
Satın Alma
Satış Sonrası Hizmet
Ürün Tasarımı (AR-GE)
Süreç / Sistem Analizi
Üretim
Proje Yönetimi
2008-2012 yılları arasında mezun olan öğrencilerimizin %50’si planlama ve yönetim, %26’sı proje takım üyesi, %23’ü proje lideri ve %1’i tasarım alanlarında görev almaktadır.

Sosyal İmkanlar
Endüstri Mühendisliği Topluluğu ile Teknik Gezi, Seminer, Konferans, Eğlence
Bilişim Topluluğu ile yazılım geliştirme etkinlikleri
Kariyer Günleri
Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması
Geleneksel Endüstri Mühendisliği   ve Sanayi Zirvesi (EMSAZ)
Endüstri Mühendisliği Öğrencileri  Vak’a Analizleri
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği  Öğrenci Projesi Yarışmaları
UÜ Spor Tesisleri
Diğer Öğrenci Toplulukları (Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Sualtı, Satranç, Robotik...)

Bölüm Tavan – Taban Puanları
2020 ÖSS Taban Puanı : 373,58400  (67.088)
2020 ÖSS Tavan Puanı : 398,21934  (45.034)
Puan Türü   : SAY

Kontenjan
2022 ÖSS kontenjanı I. Öğretim 80+2 öğrenci
II. Öğretim bulunmamaktadır.

İstatistikler

 YÖK ATLAS Web Sitesi (BUÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü)         2020        2021
 Toplamda Tercih eden aday sayısı 1800 1696
 Birinci sırada tercih eden aday sayısı    142  (%8.4)
 Birinci tercih olarak yerleşen aday sayısı 2      6  (%7.3)
 İlk üç sırada tercih eden aday sayısı 407   377 (%22.2)
 İlk üç tercih olarak yerleşen aday sayısı 15   15  (%18.3)

Endüstri Mühendisliği Bölümü

    
Bursa Uludağ Üniversitesi
Görükle Kampusü,
16240 Nilüfer BURSA
Tel: +90 224 294 2081
EPosta: endustri@uludag.edu.tr
Adres