Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 27. yıl...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
porno

Bilimsel Yayınlar

e-Posta Yazdır PDF

MAKALELER

2013

İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, " A Differential Evolution Approach for the Vehicle Routing Problem with Backhauls and Time Windows", Journal of Advanced Transportation, (accepted) DOI: 10.1002/atr.1237, (2013).

İlker Küçükoğlu, Seval Ene, Aslı Aksoy and Nursel Öztürk, "A Green Capacitated Vehicle Routing Problem with Fuel Consumption Optimization Model " International Journal of Computational Engineering Research, 3(7), 16-23, (2013).

İlker Küçükoğlu, Aslı Aksoy, Seval Ene and Nursel Öztürk, "A Mathematical Model for Two Dimensional Loading Problem in Cross-Docking Network Design", Mathematical & Computational Applications, 18(3), 273-282, (2013).

Yagmahan, B. and Yenisey, M.M. (2013). Multi-Objective Permutation Flow Shop Scheduling Problem: Literature Review, Classification and Current Trends, OMEGA-The International Journal of Management Science (accepted).

Cavdur, F., Kumara S.; Network Mining: Applications to Business Data; Informations Systems Frontiers; Basım Aşamasında; DOI: 10.1007/s10796-012-9355-z

Cavdur, F., Kumara S.; A Network View of Business Systems; Information Systems Frontiers; Basım Aşamasında; DOI: 10.1007/s10796-012-9354-0

2012

Aslı Aksoy, Eric Sucky and Nursel Öztürk, “Demand Forecasting for Apparel Manufacturers by Using Neuro-Fuzzy Techniques”, Journal of Modelling Management, accepted, (2012).

Aslı Aksoy, Nursel Öztürk and Eric Sucky, “A Decision Support System for Demand Forecasting in the Clothing Industry”, International Journal of Clothing Science and Technology, 24(4), 221-236, (2012).

Seval Ene and Nursel Öztürk, “Storage Location Assignment and Order Picking Optimization in the Automotive Industry”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60: 787-797, (2012).

Orbak, A. Y. “Shell Scrap Reduction of Foam Production and Lamination Process in Automotive Industry”. Total Quality Management and Business Excellence, DOI: 10.1080/14783363.2011.637813, Online oluş tarihi: 13 Ocak 2012.

2011

Akansel, M., Emel, E., and Hacıoğlu, V., “Optimal Control of Inventory Accumulation in Selective Assembly Processes”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume: 56,   Issue: 5-8,   Pages: 729-742, Sep. 2011.

Aslı Aksoy and Nursel Öztürk, “Supplier Selection and Performance Evaluation in Just-in-Time Production Environments”, Expert Systems with Applications, 38, 6351-6359, (2011).

Ozmutlu, S., Ozmutlu, H.C., Cosar G.C.; Neural Network Applications for automatic new topic identification of FAST and Excite search engine transaction logs;  Expert Systems: The Journal of Knowledge Engineering, 2011.

Yagmahan, B. (2011). Mixed-model Assembly Line Balancing Using a Multi-objective Ant Colony Optimization Approach, Expert Systems with Applications, 38(10), 12453–12461.

Seda Reçel, Nurgül Balcı, Betül Çetin, Nursel Öztürk, Türker Özalp, Halil Özbey,. “Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Kesici Takımlar İçin Çekme ve Milkrun Sisteminin Uygulanması”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, YAEM2011 Öğrenci Proje Yarışması Özel Sayısı, 22(3), 71-87, 2011.

Orbak, A. Y., Cengiz, T. G., Ulusoy, İ., Akgöz, H. K., Kiriş, M., ve G. İrice. “Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Tek Modelli Ve Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi”. Endüstri Mühendisliği Dergisi, Vol. 22, No. 1, pp. 21-30, Mayıs 2011.

2010

Yurtkuran, A., Emel. E., “A new Hybrid Electromagnetism-like Algorithm for Capacitated Vehicle Routing Problems”, Expert Systems with Applications, Vol.37  (2010), pp.3427-3433.

Aslı Aksoy and Nursel Öztürk, “Simulated Annealing Approach in Scheduling of Virtual Cellular Manufacturing in the Automotive Industry”, International Journal of Vehicle Design, 52(1/2/3/4), 82-95, (2010).

Ozmutlu, S. Identifying the optimal set of parameters for new topic identification through experimental design, Expert Systems with Applications 37, 7947–7968; 2010

Yagmahan, B. and Yenisey, M.M. (2010).  A Multi-objective Ant Colony System Algorithm for Flow Shop Scheduling Problem, Expert Systems with Applications, 37(2), 1361-1368.

Cengiz, T. G. ve A. Y. Orbak. “Bir Süt Ve Süt Ürünleri İşletmesinde İş ve Zaman Etüdü Çalışması ile Verimliliğin Arttırılması”. International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 2, No. 2, pp. 25-29, Haziran 2010.

Tülin Gündüz Cengiz. Anthropometric analysis of human foot using computer modeling and factor analysis. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 25(1), 157-162, 2010

Murat Cengiz, Işıl Akmehmet Balcıoğlu, Hasan Hüseyin Oruç, Tülin Gündüz Cengiz. Evaluation of the interaction between soil and antibiotics. Journal of Environmental Science and Health Part B, 45, 183-189, 2010

2009

Gücüyener, İ., Emel, E. “A Fiber-Optic Bending Sensor for the Vibration Monitoring of CNC Face-Milling Machine”, Solid State Phenomena, Vols. 147-149 (2009) pp 627-632.

Ozmutlu, H.C. , Markovian analysis for automatic new topic identification in search engine transaction logs Applied Stochastic Models in Business and Industry, 25, 737–768, 2009.

Ahmet Akyürek, Akın Keçe, Aslı Aksoy, Nursel Öztürk, “Termoplastik Ürünlerin Yeni Ürün Devreye Alma Sürecinde Bir Yapay Zeka Yaklaşımı” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14, 67-76, (2009)

Ozmutlu, S., Cosar G.C.; Defining Topic Boundaries in Search Engine Transaction Logs Using Genetic Algorithms; Applied Artificial Intelligence; 23(10); 910-931; 2009.

Tülin Gündüz Cengiz. A field study on drivers’ thermal comfort with road trials. Gazi University Journal of Science, 22(4), 301-311, 2009

Tülin Gündüz Cengiz, Fatih C. Babalık. The effects of ramie blended car seat covers on thermal comfort during road trials. International Journal of Industrial Ergonomics, 39(2), 287-294, 2009

Tülin Gündüz Cengiz. Çağrı merkezlerindeki çalışma şartlarının iş güvenliği açısından değerlendirilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. Sayı:43, s15-19, 2009

Aksoy, B. ve A. Y. Orbak. “Reducing the Quantity of Reworked Parts in a Robotic Arc Welding Process”. Quality and Reliability Engineering International, Vol. 25, No. 4, pp. 495-512, DOI: 10.1002/qre.985, Haziran 2009.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

2013

Emel, E., Yurtkuran, A., Ertekin, N., Erdağ, T., Dilbay, E., Uzun, Ö., Konuk, S., “Karışık modelli üretim hatlarında lojistik karar destek sistemi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi ve Uluslararası IEE Konferansı, 26-28 Haziran 2013, İstanbul.

Yurtkuran A., Emel E.,”A random-key based artificial bee colony algorithm for sequential ordering problem” 26nd EURO/INFORMS Conference, 1 - 4 Temmuz 2013, Roma, İtalya.

Yurtkuran A., Emel E.,”Modified electromagnetism-like algorithm for real-parameter optimization”, 26nd EURO/INFORMS Conference, 1 - 4 Temmuz 2013, Roma, İtalya.

Özdemir, D., Yurtkuran, A., Sarpdere, G., Gençosmanoğlu, S., Yurtkuran, M, Emel, E., “Sağlık hizmetlerinde bir yalın hastane uygulaması”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi ve Uluslararası IEE Konferansı, 26-28 Haziran 2013, İstanbul.

Aslı Aksoy, Eric Sucky and Nursel Öztürk, “Dynamic Strategic Supplier Selection System with Fuzzy Logic”, WCBEM2013, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, April 25-28, Antalya, Turkey, 2013.

Aslı Aksoy, İlker Küçükoğlu, Seval Ene and Nursel Öztürk, “Integrated Emission and Fuel Consumption Calculation Model for Green Supply Chain Management”,  WCBEM2013, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, April 25-28, Antalya, Turkey, 2013.

Aslı Aksoy, İlker Küçükoğlu, Seval Ene and Nursel Öztürk, “Green Vehicle Routing Problem with Time Windows”, EURO 2013 -  26th European Conference on Operational Research, 1- 4 July, Rome, Italy, 2013.

Aslı Aksoy, Seval Ene, İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, “Global Outsourcing with Order Allocation in Apparel Industry”, International IIE Conference 2013, 26-28 June, İstanbul, Turkey, 2013.

Aslı Aksoy, Seval Ene, İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, “Global Production Distribution Strategy in Low Cost Country Sourcing”, EMU-SSEM Euro Conference 2013, 11- 13 May, Famagusta, K.K.T.C., 2013.

Seval Ene and Nursel Öztürk, “Open Loop Reverse Supply Chain Network Design”,  WCBEM2013, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, April 25-28, Antalya, Turkey, 2013.

Seval Ene and Nursel Öztürk, “Closed-loop Logistics Network Design”, EURO 2013 -  26th European Conference on Operational Research, 1- 4 July, Rome, Italy, 2013.

Seval Ene, Aslı Aksoy, İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, “Reverse Supply Chain Network Design”, International IIE Conference 2013, 26-28 June, İstanbul, Turkey, 2013.

Seval Ene, Aslı Aksoy, İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, "A Mathematical Model for End-of-Life Products Reverse Logistics Network Design Problem", ICMCA'2013 4th International Conference on Mathematical and Computational Applications, 11-13 June, Manisa, Turkey, 2013.

İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, “Simulated Annealing Approach for Transportation Problem of Cross-Docking Network Design”, WCBEM2013, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, April 25-28, Antalya, Turkey, 2013.

İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, “Simulated Annealing Algorithm to Solve Transportation Problem of Cross-Docking Network Design with 2-Dimensional Trucks”, EURO 2013 -  26th European Conference on Operational Research, 1 - 4 July, Rome, Italy, 2013.

İlker Küçükoğlu, Aslı Aksoy, Seval Ene and Nursel Öztürk, “Cross-Docking Network Design with Two Dimensional Loading Constraints”, International IIE Conference 2013, 26-28 June, İstanbul, Turkey, 2013.

Yagmahan, B. and Yenisey, M.M. (2013). Application of Cuckoo Search Algorithm to the Permutation Flow Shop Scheduling Problem, The International IIE (Institute of Industrial Engineers) Conference, June 26 – 28, İstanbul.

2012

Yurtkuran A., Emel E.,"A comparative study of boundary violation handling techniques for Electromagnetism-like Algorithm”, ECCO XXV, Antalya, 27 Nisan 2012.

Yurtkuran A., Emel E.,”Performance Assesment of Electromagnetism-like Algorithm”, 25rd European Conference on Operational Research, 8 - 11 Temmuz 2012, Vilnius, Litvanya.

· İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, “A Differential Evolution Algorithm to Vehicle Routing Problem    “, IMS’2012: The 8th International Symposium on Intelligent & Manufacturing Systems, 27-28 September, Antalya, Turkey, 2012.

İlker Küçükoğlu and Nursel Öztürk, “A Differential Evolution Algorithm for Route Optimization in Lean Logistics System”, 10th International Logistics and Supply Chain Congress, 8 - 9 November, İstanbul, Turkey, 2012.

Cavdur, F., Ozmutlu, S., Ozmutlu, H.C., Gencosman, B., Eroglu, D.; Automatic New Topic Identification Using Goal Programming; IEOM 2012; International Conference on Industrial Engineering and Operations Management; July 3-6; Istanbul, Turkey; 2012

Cavdur, F., Ozmutlu, S., Ozmutlu, H.C., Eroglu, D.Y., Gencosman, B.C.; The Open Vehicle Routing Problem with Multiple Products and Vehicles; WIEA 2012: Workshop on Women in Industrial Engineering Academia, US-Turkey-Eastern Mediterranean; May 30-June 1; Istanbul,Turkey; 2012

2011

Küçük, M. ve A. Y. Orbak. “Six Sigma Approach for the Reduction of Transportation Costs of a Pipe Manufacturing Company”, Proceedings of 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability, ICQR2011, pp. 541-545, Bangkok, Thailand, Eylül 2011.

2010

Yurtkuran, A., Emel, E., “Solving the Open Vehicle Problem via Electromagnetism-like Algorithm”  International Conference Operations Research 2010 (OR 2010), Universität der Bundeswehr, Münih, Almanya, 1-3 Eylül 2010.

Yurtkuran A., Emel E.,"A Modifed Electromagnetism-like Algorithm for Traveling Salesman Problems with Precedence Constraints", 24rd European Conference on Operational Research, Lisbon, Portekiz, 11 – 14 Temmuz 2010.

· Seval Ene, Nursel Öztürk and Fatih Demirci, “Storage Assignment Optimization for Automotive Assembly Supply Warehouses, 33rd FISITA World Automotive Congress,   30 May - 4 June,  Budapest, Hungary 2010.

Çağlar, B., Özmutlu, H. C., Orbak, A. Y., ve S. Özmutlu. “Statistical Procedures for Robotic Assembly Line Balancing Problems”. Proceeding of the 24th European Conference on Operational Research, EUROXXIV Lisbon, pp. 166, Temmuz 2010.

Kumara, S., Cavdur, F.; Asset Graphs for analyzing market conditions; International Conference on Frontiers of Interface Between Statistics and Sciences; December 30-January 2; Hyderabad, India; 2010

2009

Emel, E, Akansel, M. and Hacıoğlu, V., “An integrated simulation based nonlinear integer programming approach for minimization of surplus inventory in selective assembly”, EURO Conference 2009, July 5-8 2009, Bonn, Germany.

Yurtkuran, A., Emel, E., “A modified electromagnetism-like Mechanism Algorithm for travelling salesman problems with time windows”  23rd European Operational Research Conference (EURO), Bonn, Almanya, 5-8 Temmuz 2009.

Ferruh Öztürk, Nursel Öztürk, Necmettin Kaya and İdris Karen, “Design and Optimization Approaches To Provide A Frame For Designer In The Vehicle Development Phase With The Focus On Enhanced Safety”, 21st ESV – 21st International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles, June 15-18, Stuttgart, Germany, 2009.

Aslı Aksoy and Nursel Öztürk, “A Neural Network Approach for Supplier Performance Evaluation”, 23rd European Conference On Operatioanal Research, July 5-8, Bonn, Germany, 2009.

Florian Engstler, Tülin Gündüz Cengiz, Olaf Sabbah, Heiner Bubb. Statistical Approach to a Model-based Anthropometry Description. SAE Digital Human Modeling for Design and Engineering Conference. 9-11 June 2009, Sweden. SAE Paper no: 2009-01-2298, 2009.

Cui, L. Y., Kumara, S., Yoo, J. J. W., Cavdur, F.; Large-scale Network Decompostion and Mathematical Programming based Web Service Composition; CEC 2009: IEEE Conference on Commerce and Enterprise Computing; Vienna, Austria; July 20-23; 511-514; 2009

ULUSAL BİLDİRİLER

2013

Aslı Aksoy, Seval Ene, İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk, “Yeşil Lojistik Ortamında Araç Rotalama Optimizasyonu”, ULTZK 2013: 2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, Aksaray, 2013.

Seval Ene, Nursel Öztürk, "Tersine Lojistikte Çok Ürünlü Ağ Tasarımı", ULTZK 2013 2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, Aksaray, 2013.

İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk, “Çapraz Sevkiyat Şebeke Tasarımında Ulaştırma Probleminin Atıl Kapasite Maliyetli Araç Yükleme Modeli”, ULTZK 2013: 2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, Aksaray, 2013.

2012

Gençosman, B.Ç., Eroğlu, D.Y., Çavdur, F., Özmutlu, S., Özmutlu, H.C.; Açık Uçlu Araç Rotalama Probleminde Genetik Algoritma Yaklaşımı; YAEM 2012: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi; 20-22 Haziran; İstanbul, Türkiye; 2012

Aslı Aksoy, Nursel Öztürk, “Hazır Giyim Sektörü için Talep Tahmin Sistemi Tasarımı”, YA/EM'2012 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2012.

İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk, “Lojistik Faaliyetlerde Araç Yükleme ve Rotalama Optimizasyonu”, OTEKON 2012, 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, 2012.

B.Türker Özalp, A.Alper Özalp, Ela Çiçek;” Otomobillerin Ön Ve Yan Camlarında Oluşan Buz Ve Buğu Probleminin Nümerik İncelenmesine Yönelik Bir Yazılımın Geliştirilmesi”, OTEKON 2012.

B.Türker Özalp, “TEM-SOFT: Academic Software For The Ergo-Mechanic Investigation of Tailgate Operation”, OTEKON 2012.

Yagmahan, B. ve Yenisey, M.M. (2012). Çok-Amaçlı Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Çözüm Yöntemleri ve Gelinen Nokta, YA/EM'2012- Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, 20-22 Haziran, Doğuş Üniversitesi, İstanbul.

A.Yurdun Orbak, Tülin Gündüz Cengiz. Titreşim sönüm elemanları üreten bir firmada istatistiksel kalite kontrolü ve deney tasarımı yöntemleri ile süreçlerin iyileştirilmesi. TİMAK, Tasarım ve İmalat Analiz Kongresi, s1-8, 29-30 Kasım 2012, Balıkesir, 2012

2011

Zeliha Güler, Ömer Günhan, Erdal Emel, Tülin Gündüz Cengiz. Koltuk üreten bir firmada fabrika içi lojistik yönetimi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, s112, 5-7 Temmuz 2011, Sakarya, 2011

Fatih Tavuskuşu, Ayşen Palabıyık, Gülay Yılmaz, Cenk Özmutlu, Tülin Gündüz Cengiz, Halil Özbey. Çeşitli ürüler üretilen hatlarda tip dönme için yapılan hazırlıkların azaltılması. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, s160, 5-7 Temmuz 2011, Sakarya, 2011

İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk, “Diferansiyel Gelişim Algoritması ile Önce Dağıtım Sonra Toplamalı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemine İlişkin Bir Uygulama”, YA/EM'2011 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, 2011.

Sezin Karaca, Selen Atmaç, Ahmet Akçin, Seda Özmutlu, Tülin Gündüz Cengiz. Parça maliyet analizleri konusunda teklif ile gerçekleşen verilerin mukayese edilmesi ve yerinde saat uygulaması. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, s31, 5-7 Temmuz 2011, Sakarya, 2011

Tülin Gündüz Cengiz, İlke Günay. Toplu taşıma araçlarının Türk insanının antropometrik yapısına uygunluğunun değerlendirilmesi, XI.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, s679-686, 23-24 Haziran 2011, İstanbul, 2011

Sütman, B., Akdemir, F., Osmanoğlu, C., Orbak, A. Y. ve B. T. Özalp. “Bir otomotiv yan sanayi firmasında çekme sisteminin oluşturulması”. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi YA/EM 2011 Bildiriler kitabı, pp. 157, Temmuz 2011.

Fatma Akdemir, Cihangir Osmanoğlu, Ali Yurdun Orbak, Besim Türker Özalp, “Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Çekme Sisteminin Oluşturulması”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi (YA/EM’11) bildiriler kitabı, Temmuz 2011.

Yagmahan, B. (2011). Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi için Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması, YA/EM'2011-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, 05–07 Temmuz, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

2010

Gülçin Parlaktaş, Pelin Kaynak, Yelit Karademir, Betül Yağmahan, Erdal Emel, YA/EM 2010, “Kasa Standardizasyonu ile Malzeme Taşıma Optimizasyonu”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul,  30 Haziran-2 Temmuz 2010.

Parlaktaş, G.; Kaynak, P.; Karademir, Y.; Yağmahan, B. ve Emel, E. (2010). Kasa Standardizasyonu ile Malzeme Taşıma Optimizasyonu, YA/EM'2010-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, 30 Haziran–2 Temmuz, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Biçer, E., Yaşaroğlu, K., Mete, H. , Çetin, M., Orbak, A. Y., ve H. C. Özmutlu. “Bir otomotiv firmasında montaj departmanı tesis yerleşimi ve iş atama problemlerinin incelenmesi”. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi YA/EM 2010 Bildiriler kitabı, pp. 38, Haziran 2010.

Doğan Umut Sunar, Güldem Özkan, Hilal Erdem, Nurdane Merve Çorlu, Betül Yağmahan, Nursel Öztürk, Altay Kermooğlu, Onur Çay, “Otomotiv Endüstrisinde Tabu Arama Algoritmasıyla Kanban Sistemine Dayalı Üretim Çizelgeleme”, OTEKON 2010, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 659-666, Bursa, 2010.

Seval Ene, Nursel Öztürk, Fatih Demirci, “Otomotiv Endüstrisinde Depo Atama ve Üretim Taleplerini Toplama Optimizasyonu”, OTEKON 2010, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 693-700, Bursa, 2010.

Aslı Aksoy, Nursel Öztürk, ”Global Dış Satın Alma Kararlarında Bir Yapay Zeka Yaklaşımı”, YA/EM'2010 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2010.

Seval Ene, Nursel Öztürk, “Otomotiv Endüstrisinde Üretim Taleplerini Toplama Optimizasyonu”, YA/EM'2010 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2010.

Albayrak, B.; Kendir, S.Z.; Küçükislamoğlu, B.K.; Yurdakul, G.; Yağmahan, B. Ve Akansel, M. (2010). Benzetim Destekli Üretim Planlama ile Üretim Hattı Verimliliğinin Artırılması, YA/EM'2010-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, 30 Haziran–2 Temmuz, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Tülin Gündüz Cengiz. İnsan-Makine sistemlerinin tasarımında antropometrinin önemi ve bir uygulama. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30.Ulusal Kongresi, s48-49, 30 Haziran-2 Temmuz 2010, İstanbul, 2010

Buket Serper, İpar Aygün, Turhan Çağlar Gümüşbaş, Ali Yurdun Orbak, Tülin Gündüz Cengiz. Endüstriyel mutfak ekipmanları üreten bir firmada hat dengeleme uygulamaları. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30.Ulusal Kongresi, s79, 30 Haziran-2 Temmuz 2010, İstanbul, 2010

Serper, B., Aygün, İ., Gümüşbaş, T. Ç., Orbak, A. Y., ve T. G. Cengiz. “Endüstriyel mutfak ekipmanları üreten bir firmada hat dengeleme uygulamaları”. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi YA/EM 2010 Bildiriler kitabı, pp. 79, Haziran 2010.

Orbak, A. Y. Özalp, T., Saygısever, M., Yılmaz, D., ve M. Kozpınar. “Bir otomotiv firması vites kutusu departmanında istatistiksel kalite kontrol çalışmaları”. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi YA/EM 2010 Bildiriler kitabı, pp. 269, Haziran 2010.

2009

Bihter Akçalı, Reyhan Aksoy, Erdal Emel, Nursel Öztürk, “Çekme Tabanlı Tesis İçi Tekrarlı Taşıma Optimizasyonu” YA/EM 2009, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara,  22-24 Haziran 2009.

Ahmet Akyürek, Akın Keçe ve Nursel Öztürk, “Otomotiv Yan Sanayi Plastik Enjeksiyon Süreci Optimizasyonunda Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanımı”, 11. Otomotiv Sempozyumu, 183-189, Bursa, 2009.

Seval Ene ve Nursel Öztürk, “Depo İç Lojistik Hareketlerinin Optimizasyonu”, YA/EM'2009 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, 2009.

Tülin Gündüz Cengiz. Ofis çalışanlarının sağlığı ve güvenliği. Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı, 9-10 Ekim 2009. Davetli konuşmacı, 2009

Tülin Gündüz Cengiz. Avrupa’da antropometri uygulamaları. V.Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, Ergonomi. 10-11 Nisan 2009, İzmir. Davetli konuşmacı, 2009.

Orbak, A. Y. “Hankel Tekil Değerlerinin Sembolik Hesabı ve Doğrusal Sistemin Statik Kazancının İncelenmesi”.  Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK’09 Bildiriler CDsi,  Ekim 2009.

Orbak, A. Y., Özalp, B.T., Korkmaz, P., Yarkın, N., Aktaş, N., ve A. Dinçer. “Karışık Modelli Bir Montaj Hattında Hat Dengeleme Çalışmaları”.  Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi YA/EM 2009 Bildiriler CDsi, 22-24 Haziran 2009.

Orbak, A. Y., Cengiz, T. G., Ulusoy, İ., Akgöz, H. K., Kiriş, M., ve G. İrice. “Tek Modelli ve Karışık Modelli Montaj Hattı Dengelemede Kutu İçi Malzeme Miktarının Optimizasyonu”. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi YA/EM 2009 Bildiriler CDsi, 22-24 Haziran 2009.

Yağmahan, B. (2009). Montaj Hattı Dengeleme Problemi için Yapay Bağışıklık Sistemi Algoritması, YA/EM'2009-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 22–24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

Yağmahan, B. ve Yenisey, M.M. (2009). Çok-Amaçlı Akış Tipi Çizelgeleme Probleminin Yapay Bağışıklık Sistemi Yaklaşımı ile Çözümü, YA/EM'2009-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 22–24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

 

You are here