Dilinizi seçin

 

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Endüstri Mühendisliği Bölümü, örgün öğretimde yürütmekte olduğu tek lisans programında “Endüstri Mühendisliği Lisans Derecesi” vermektedir. Bölümün lisans seviyesinde ikinci öğretim programı bulunmamaktadır. Uygulanan lisans programında da herhangi bir opsiyon bulunmamaktadır. Program Hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız:

Endüstri Mühendisliği Çift Anadal ve Yan Dal Programı

Uludağ Üniversitesi Çift Anadal Diploma Programı yönergesine göre Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış, genel akademik not ortalaması en az 2.72 olan ve Anadal Programı’nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20 si içinde bulunan öğrenciler Endüstri Mühendisliğinde Çift Anadal Programına ikinci bir diploma almak üzere başvurabilirler. Ayrıca bir sertifika ile sonuçlanan Yan Dal programı da mevcuttur.

Program Hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız:

Lisansüstü Programları

Endüstri Mühendisliği Bölümü, lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği çerçevesinde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bir anabilim dalı olarak normal öğretimde Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Doktora  ve Bütünleşik Doktora programlarını, ikinci öğretimde ise Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek programını yürütmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde yürütülen Lisansüstü Programlarına Başvuru Yeterlilik ve Gerekliliklerinin adaylar tarafından dikkate alınması gerekir. 

Lisansüstü programlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları kullanınız:


Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bursa Uludağ Üniversitesi
Görükle Kampusü,
16240 Nilüfer BURSA
Tel: +90 224 294 2081
İleti: endustri@uludag.edu.tr
EMB Map
;

ADAY ÖĞRENCİLER