Dilinizi seçin

2021

 • ORBAK, A. Y. (2021). Implementation of a Design for Six Sigma methodology on the car bumper production process. International Journal of Vehicle Design, DOI: 10.1504/IJVD.2021.10036346,.
 • GENÇOSMAN, B.Ç. (2021). Prediction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Removal from Wastewater Treatment Sludge using Machine Learning Methods; Water, Air, Soil Pollution; Cilt:232; Sayı:87; Sayfa:1-17; DOI:10.1007/s11270-021-05049-8; İndeks:SCI-Expanded
 • Cavdur, Kose-Kucuk and Sebatli-Saglam (2021). Allocation of Temporary Disaster-Response Facilities for Relief-Supplies Distribution: A Stochastic Optimization Approach for Afterdisaster Uncertainty, Natural Hazards Review 22 (1), 05020013.
 • Atici-Ulusu, H., Ikiz, Y. D., Taskapilioglu, O., & Gunduz, T. (2021). Effects of augmented reality glasses on the cognitive load of assembly operators in the automotive industry. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, kabul edildi. https://doi.org/10.1080/0951192X.2021.1901314
 • Gönen Ocaktan, D., Atıcı Ulusu, H. (2021). Bir kablo demetleme konveyör hattındaki çalışma duruşlarının AnyBody Modelleme Sistemi ile ergonomik analizi: Yeni bir hat tasarımı ve imalatı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, kabul edildi."
 • Cavdur, Sebatli-Saglam ve Kose-Kucuk, (2021) Geçici-afet-müdahale tesisleri yerleşimi için senaryo-tabanlı bir karar destek sistemi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2021,
 • Gencosman, Burcu Caglar, and Tülin İnkaya. "Characterization of Syrian Refugees with Work Permit Applications in Turkey: A Data Mining Based Methodology." Expert Systems with Applications (2021): DOI:10.1016/j.eswa.2021.114846.
 • ORBAK A. Y. , Korkmaz Ş., Aydın F. U. (2021). Application of quality function deployment and axiomatic design for design choice of intercity bus seats. International Journal of Engineering Trends and Technology, cilt.69, sa.2, ss.83-91,. (SCOPUS)
 • Kaymaz ve Cavdur (2021). Montaj Hattı Dengelemede Yeniden İşleme İstasyonlarının Paralel Görevler için Kullanımının Matematiksel Programlama ve Simülasyon ile Analizi. Politeknik Dergisi
 • Degirmen-Bektas ve Cavdur, (2021) OD/GA Sistemlerinde D/GA Makinesi Bekleme Noktasının Simülasyon ile Analizi: Rassal Depo İçi Atama Politikası Durumu, Marmara Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • Burcu Ç. Gençosman, (2021). Arıtma Çamurlarında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Giderimlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tahmini; Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering; Cilt:26; Sayı:1; Nisan Sayısı Basımda.
 • Gündoğdu Ceylan, Y., Gündüz, T., Atıcı Ulusu, H. (2021). Taguchi Yöntemi ile Polimer Hammadde Karışım Optimizasyonu. Endüstri Mühendisliği, kabul edildi.
 • Adalar, E., Çakmak, A., Atıcı Ulusu, H., Gündüz, T. (2021). Otomotiv Yan Sanayii için Ergonomi Risk Analizi ve Aydınlatma Çalışması. Endüstri Mühendisliği, kabul edildi."

2020

 • Hybrid radial basis function neural networks for urban traffic signal control; Journal of Engineering Research; Cilt:8; Sayı:4; Sayfa:153-168; DOI:https://doi.org/10.36909/jer.v8i4.8349; İndeks:SCI-Expanded / 1-a"
 • YILMAZ EROGLU DUYGU,ORBAK ALI YURDUN (2020). Simulated Annealing algorithm and implementation software for fabric cutting problem. Tekstil ve Konfeksiyon, 30(1), 10-19., Doi:10.32710/tekstilvekonfeksiyon"
 • Cavdur, F, Sebatli-Saglam, A.  and Kose-Kucuk, M. (2020). A spreadsheet-based decision support tool for temporary-disaster-response facilities allocation, Safety science 124, 104581,
 • İnkaya, T., Kayalıgil, S. and Özdemirel, N.E., 2020. Extracting the Boundaries of Clusters: A Post-Clustering Tool for Spatial Datasets. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 34(04), p.2050008.
 • Özalp, Özalp, B.T. (2020) Determination of Domestic Kitchen Characteristics for Elderly Turkish Women: A Comprehensive Ergonomics Approach. Open Journal of Safety Science and Technology, 10, 53-67. https://doi.org/10.4236/ojsst.2020.102005)"
 • Kose-Kucuk, Cavdur, Tellioglu (2020). Sınav çizelgeleme probleminde sınıf ve gözetmen atamaları için iki aşamalı bir çözüm yaklaşımı, Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Cavdur, Baglarbasi-Mutlu ve Sebatli-Saglam 2020 Öğrenci-proje takımı oluşturma problemi için bir karar destek sistemi uygulaması, Bursa Uludağ Üniversitesi,.
 • Cavdur and Kaymaz 2020, A mixed-integer programming model forcycle time minimization in assembly line balancing: Using rework stations for performing parallel tasks, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING, cilt.8, sa.2, ss.111-121,.
 • Sebatli-Saglam ve Cavdur, Portföy Optimizasyonu için Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 25 (3), 1345-1358,
 • ORBAK A. Y. , Aydın F. U.. Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.1375-1390, 2020.
 • ORBAK İ., ORBAK A. Y. (2020) Havayolu Şirketleri Uçuş Planları Ve Rotaları Simülasyonu İle Optimum Yolun Bulunması. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.25, sa.1, ss.435-454.
 • EROĞLU, D., (2020) LASTİK JANT BİRLEŞTİRME OPERASYONU İÇİN DIŞ KAYNAK KULLANIM KARARI BENZETİM MODELİ; Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering; Cilt:25; Sayı:2;Sayfa:743-754; DOI:10.17482/uumfd.591155; İndeks:TR DİZİN"
 • Torun, U., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2020). Bir İşletmede Az Tekrarlı İşlerin Risk Değerlendirmesi için Uygun Metotların Belirlenmesi ve Uygulanması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 267-280. https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.719849
 • ENE YALÇIN SEVAL,AKIN SELIN,ELMAS BERKAN,EREN MURAT,GÜNDÜZ TÜLIN (2020). ÇELIK BORU IMALATINDA HAZIRLIK SÜRELERINE YÖNELIK YALIN ÜRETIM VE SMED ÇALISMASI. Journal of Industrial Engineering, 31(1), 87-104.

2019

 • İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk, “A Hybrid Meta-Heuristic Algorithm for Vehicle Routing and Packing Problem With Cross-Docking”, Journal of Intelligent Manufacturing, 30, 2927-2943, (2019).
 • Eroğlu, D. Y. SYSTEMATIZATION, IMPLEMENTATION AND ANALYZE OF OVERALL THROUGHPUT EFFECTIVENESS CALCULATION IN FINISHING PROCESS OF WEAVING INDUSTRY. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 29(2), 121-132.
 • Eroğlu, D. Y. , Orbak, Â.Y. Simulated Annealing algorithm and implementation software for fabric cutting problem. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, Basımda."
 • Âli Yurdun Orbak ve İlkün Orbak, “Effective Factor Analysis for Chromium(VI) Removal from Aqueous Solutions and Its Application to Tunçbilek Lignite Using Design of Experiments,” Journal of Chemistry, vol. 2019, Article ID 1263735, 10 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/1263735.
 • ÇAVDUR FATİH,SEBATLI ASLI,KÖSE KÜÇÜK MERVE,RODOPLU ÇAĞLA (2019). A two-phase binary-goal programming-based approach for optimal project-team formation. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 70(4), 689-706., Doi: 10.1080/01605682.2018.1457480
 • SEBATLI ASLI,ÇAVDUR FATİH (2019). Analysis of relief supplies distribution operations via simulation. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 34(4), 2079-2096., Doi: 10.17341/gazimmfd.423091
 • ÇAVDUR FATİH,SEBATLI ASLI,KÖSE KÜÇÜK MERVE (2019). A group-decision making and goal programming-based solution approach for the student-project team formation problem JOURNALOF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 34(1), 505-521., Doi: 10.17341/gazimmfd.416511 (Yayın No: 5468891)
 • ÇAVDUR FATİH,YAĞMAHAN BETÜL,Oguzcan Ece,Arslan Nazli,Sahan Nurbanu (2019). Lean Service System Design: A Simulation-based VSM Case Study. Business Process Management Journal, 25(7), 1802-1821., Doi: 10.1108/BPMJ-02-2018-0057
 • ÇAVDUR FATİH,SEBATLI ASLI (2019). A decision support tool for allocating temporary-disaster-response facilities, 127(2019), 113145"
 • Dewil R., Küçükoğlu İ., Luteyn C., Cattrysse D., 2019, A critical review of multi-hole drilling path optimization, Archives of Computational Methods in Engineering, Vol. 26, 449-459.
 • Küçükoğlu İ., 2019, Adaptive electromagnetic field optimization algorithm for the solar cell parameter identification problem, International Journal of Photoenergy, Vol. 2019, 1-16.
 • Küçükoğlu İ., Dewil R., Cttrysse D., 2019, Hybrid simulated annealing and tabu search method for the electric travelling salesman problem with time windows and mixed charging rates, Expert Systems with Applications, Vol. 134, 279-303.
 • Küçükoğlu İ., Öztürk N., 2019, A hybrid meta-heuristic algorithm for vehicle routing and packing problem with cross-docking, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 30, 2927-2943."
 • Yurtkuran, A. (2019). An Improved Electromagnetic Field Optimization for the Global Optimization Problems. Computational Intelligence and Neuroscience, 2019.
 • AKANSEL N., AKANSEL M., YANIK H. (2019). Association of Organisational Stress with Fatigue in Operating Room Nurses. International Journal of Caring Sciences, 12(3), 627-638.
 • GÜZEY H., AKANSEL M. (2019). A Comparison of SVM and Traditional Methods for Demand Forecasting in a Seaport: A case study. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(3), 168-176., Doi: 10.7176/JSTR/5-3-19."
 • Yagmur Dila Ikiz, Hilal Atici-Ulusu, Ozlem Taskapilioglu, Tulin Gunduz. Usage of Augmented Reality Glasses in Automotive Industry: Age-Related Effects on Cognitive Load.  International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(3), 1-6, 2019.
 • Pınar Deryaoğlu, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz. Et taşıma sürecinde karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı risklerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. PAJES, 25(4), 513-518, 2019.
 • İlker Küçükoğlu, Tülin Gündüz, Fatma Balkancıoğlu, Emine Chousein Topal, Öznur Sayım.  Application of precedence constrained travelling salesman problem model for tool path optimization in CNC milling machines. An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications. 9(3), 59-68, 2019
 • KÖSE KÜÇÜK MERVE,ÇAVDUR FATİH (2019). ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(1), 127-146., Doi: 10.17482/uumfd.427047 (TR Dizin)
 • AKSOY A., AKANSEL M., ATALAY C., ÇAMLIBEL A.M., YASAR D., KESEROGLU D., VANLIOGLU S. (2019). Proje Yönetiminde Zaman ve Maliyet Odaklı Bütünlesik Planlama Yaklasımı ve Bir Uygulama. Girisimcilik ve Inovasyon Yönetimi Dergisi, 8(1), 1-20.
 • PUSPITA P.E.,INKAYA T., AKANSEL M. (2019). Clustering-based Sales Forecasting in a Forklift Distributor. Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 11(1), 1-17., Doi: 10.29137/umagd.473977."
 • Deryaoğlu, P., Atıcı-Ulusu, H., Gündüz, T. (2019). Et taşıma sürecinde karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı risklerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(4), 513-518. doi: 10.5505/pajes.2019.64624
 • EROĞLU, D. Y. Giriş Kalite Kontrol Sürecinde Kabul-Ret Kararı Destek Sistemi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 7(3), 576-590."
 • Ali Yurdun Orbak ve Fikret Umut Aydin. "Analysis of the Factors Affecting Noise in Schools Using Experimental Design", International Journal of Scientific and Technological Research, vol. 5, no. 5, 2019. DOI: 10.7176/JSTR/5-5-06
 • KÜÇÜK, M. K., & ÇAVDUR, F. ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 24(2), 127-146.

2018

 • Atahan A., Kapuağası M., Koç Ü. N.,  Gençosman B.Ç., İnkaya T., Bir Otomasyon Teknolojileri Üreticisinde Standart Zaman Hesaplama ve Montaj Hattı Dengeleme Yazılımı Geliştirilmesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, (Kabul Edildi), 2018.
 • Gençosman F., Gençosman B.Ç., Başarılı E-Devlet Uygulamaları için Çevik Proje Yönetim Yaklaşımının E-Devlet Projelerine Tatbiki, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (Yayım aşamasında), 2018.

2017

 • Yurtkuran, A., Özdemir, D., Yurtkuran, D. M., Emel, E., (2017) “Lean transformation to reduce costs in healthcare: A public hospital case in Turkey”, Journal of HospitalAdministration, Vol. 6, No. 4, DOI: https://doi.org/10.5430/jha.v6n4p10
 • Ene, S., Öztürk, N. 2017. Grey modelling based forecasting system for return flow of end-of-life vehicles. Technological Forecasting & Social Change, 115: 155-166.
 • Ene, S., Öztürk, N. 2017. Multi-objective green supply chain network optimization. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 07(1):15-24.
 • Ene, S., Öztürk, N. 2017. Managing return flow of end-of-life products for product recovery operations. Global Journal of Business, Economics and Management, 07(1):169-177.
 • Aksoy, Aslı 2017. An integrated model for sourcing strategies in global outsourcing.International Journal of Computational Engineering Research, 7(12), 48-55.
 • İnkaya, T., Akansel, M. (2017). Coordinated scheduling of the transfer lots in an assembly-type supply chain: a genetic algorithm approach. Journal of Intelligent Manufacturing, 28(4), 1005-1015., Doi: 10.1007/s10845-015-1041-9.
 • Akansel, M., Yağmahan B., Emel E. (2017). Determination of standard times for process improvement: A case study. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 7(1), 62-68., doi: 10.18844/gjbem.v7i1.1876)
 • İlker Küçükoğlu, Alkın Yurtkuran. 2017. Heuristic and genetic algorithm approaches to the real-world university examination timetabling problem. Global Journal of Business, Economics and Management, 7: 143-151.
 • İlker Küçükoğlu, Dilara Zümbülova, Koray Reyhan, Salih Görgülü, Nursel Öztürk. 2017. A mathematical model for the route optimization to service vehicles. Global Journal of Business, Economics and Management, 7: 152-158.
 • İlker Küçükoğlu, Betül Yağmahan, Ahmet Onaylı, Ezgi Didem Çayhan, Merve Ünal. 2017. Application of goal programming integrated multi-criteria decision making approaches for the stock area selection problem of an automotive company. International Journal of Supply Chain Management, 6: 187-198.
 • İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk. 2017. Two-stage optimization method for material flow and allocation management in cross-docking networks. International Journal of Production Research, 55(2): 410-429.
 • İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk. 2017. A mathematical model for truck-door assignment and product placement problem in cross-docking center. Global Journal of Business, Economics and Management, 7: 135-142.
 • Hale Alıcı, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz.  Mobilya Sektöründe Pnömatik Zımbalama ve Vidalama İşlerinin Ergonomik Risk Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(4), 211-226, Aralık 2017.
 • Zeynep Ustunel, Tulin Gunduz. Human-robot collaboration on an assembly work with extended cognition approach. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 11(5), 1-11, 2017
 • İlker Boğaç Ulutaş, Tülin Gündüz. Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 22(2), 107-120, 2017.
 • Alp Güller, Tülin Gündüz. Study of risk analysis in work machines used in ports. Journal of Engineering Sciences and Design, 5, 127-144, 2017.
 • Yilmaz Eroglu D., Kilic K., A Novel Hybrid Genetic Local Search Algorithm for Feature Selection and Weighting with an Application in Strategic Decision Making in Innovation Management. Information Sciences 18-32 405 2017
 • Yilmaz Eroglu D., Ozmutlu H. C., Solution Method for a Large-scale Loom Scheduling Problem with Machine Eligibility and Splitting Property. Journal of the Textile Institute 2154–2165 108 2017
 • Yilmaz Eroglu D., Cagliano A. C., Rafele C., A Multi-Capacity Integrated Vehicle Routing And Loading Model For Pickup Milk Run. International Journal of Mechanics and Control 2017
 • Yilmaz Eroglu D., Çoklu Ürün İçeren Seri Alt Sistem İçin Toplam Etkinliğin Hesaplanması. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST) 19-32 3 2017.
 • Gençosman B.Ç.,  Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağları ile Adaptif Trafik Sinyal Kontrolü, Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 3(2):1-18, 2017, DOI: 10.26579/jocrest-3.2.1.

2016

 • Yurtkuran A., Emel, E. (2016) “A discrete artificial bee colony algorithm for single machine scheduling problems”, International Journal of Production Research, Vol.54, No. 22, 6860-6878, http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2016.1185550
 • Yurtkuran, A., Emel, E., “An Enhanced Artificial Bee Colony Algorithm with Solution Acceptance Rule and Probabilistic Multisearch”, Computational Intelligence and Neuroscience Volume 2016, Article ID 8085953, 13 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/8085953
 • Ene, S., Küçükoğlu, İ.,  Aksoy, A., Öztürk, N. 2016. A genetic algorithm for minimizing energy consumption in warehouses. Energy, 114: 973-980.
 • Ene, S., Küçükoğlu, İ.,  Aksoy, A., Öztürk, N. 2016. A hybrid metaheuristic algorithm for the green vehicle routing problem with a heterogeneous fleet. International Journal of Vehicle Design, 71(1/2/3/4): 75–102.
 • Ene, S., Öztürk, N. 2016. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Ağ Optimizasyonu Problemine Meta-Sezgisel Yaklaşım. Celal Bayar University Journal of Science, 12(3): 449-457.
 • Aksoy, A.,Öztürk, N. 2016. Design of an intelligent decision support system for global outsourcing decisions in the apparel industry. The Journal of The Textile Institute, 107(10), 1322- 1335.,
 • Aksoy, A.,Öztürk, N. 2016. A two stage method to optimize the milk run system. European Journal of Engineering Research and Science, 1(3), 7-11.
 • İlker Küçükoğlu. 2016. Differential evolution algorithm for gear ratio optimization of vehicles. International Journal of Engineering Research and Application, 6(10): 29-33.
 • İlker Küçükoğlu. 2016. The effects of crossdock shapes on material handling costs. International Journal of Computational Engineering Research: 6(10), 1-5.
 • İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk. 2016. Heterojen filoya sahip elektrikli araç rota optimizasyonu. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(3): 525-533.
 • Hakan Yetim, Tülin Gündüz. Ergonomic analysis of working postures that cause strain on workers that work in hand placement business of transporting containers. PressAcademia Procedia, 1, 1-10, 2016.
 • Hale Alıcı, Tülin Gündüz. The eveluation of lifting and moving with vacuming systems effects on public health. PressAcademia Procedia, 1, 23-32, 2016.
 • İlker Boğaç Ulutaş, Tülin Gündüz. Ergonomics risk analysis in automobile cable manufacturing, PressAcademia Procedia, 1, 33-39, 2016.
 • Tülin İnkaya, Sinan Kayalıgil, Nur Evin Özdemirel. Swarm intelligence-based clustering algorithms: A survey. Unsupervised Learning Algorithms. Springer, Cham, 2016. 303-341.
 • Gençosman B.Ç., Beğen M., Özmutlu H.C., Yılmaz. İ. Ö., Scheduling Methods for Efficient Stamping Operations at an Automotive Company, Production and Operations Management, 25(11):1902-1918, 2016, DOI: 10.1111/poms.12584.

2015

 • Yağmahan, B., Emel, E., “Mixed-model assembly line balancing with smoothing approach based on Tabu Search Algorithm", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1 (2015).
 • Yurtkuran, A., Emel, E., “An adaptive artificial bee colony algorithm for global optimization”, Applied Mathematics and Computation 271 (2015) 1004–1023.
 • Ene, S., Öztürk, N. 2015. Network modeling for reverse flows of end-of-life vehicles. Waste Management, 38: 284-296.
 • Küçükoğlu, İ.,  Ene, S., Aksoy, A., Öztürk, N. 2015. A memory structure adapted simulated annealing algorithm for a green vehicle routing problem. Environmental Science and Pollution Research, 22: 3279-3297.
 • İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk. 2015. An advanced hybrid meta-heuristic algorithm for the vehicle routing problem with backhauls and time windows. Computers & Industrial Engineering., 86: 60-68.
 • Tülin Gündüz Cengiz, Serkan Sarı, İlke Günay. Car Seat Comfort by Measuring Interface Pressure and Using Subjective Evaluation System in Road Trials. International Journal of Automotive Engineering and Technologies. 4(4), 172-184, 2015.
 • Chris Baber, Tulin Gunduz Cengiz, Sandra Starke, Manish Parekh. Objective classification of performance in the use of a piercing saw in jewellery making. Applied Ergonomics, 51, 211-221, November, 2015.
 • Tülin İnkaya, Sinan Kayalıgil, Nur Evin Özdemirel. Ant colony optimization based clustering methodology. Applied Soft Computing, 28, (2015), 301-311.
 • Tülin İnkaya, Sinan Kayalıgil, Nur Evin Özdemirel. An adaptive neighbourhood construction algorithm based on density and connectivity. Pattern Recognition Letters, 52, (2015), 17-24.
 • Tülin İnkaya. A parameter-free similarity graph for spectral clustering. Expert Systems with Applications, 42(24), (2015), 9489-9498.
 • Tülin İnkaya. A density and connectivity based decision rule for pattern classification. Expert Systems with Applications, 42(2), (2015), 906-912.
 • Sercan Eminoğlu, Neslihan Gezer, Fulya Kadı, Tülin İnkaya, Betül Yağmahan. Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasi için Parti Büyüklüğü Belirleme ve Çizelgeleme Sisteminin Geliştirilmesi. Endüstri Mühendisligi Dergisi, (2015), 26(4), 5-20.
 • Gençosman B.Ç., Orbak Y.A., Orbak İ.,  Deneysel Tasarım ile Sulu Çözeltilerden Metal Ayrışımına Etki Eden Faktörlerin Optimizasyonu. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt:20, Sayı:1 sf: 39-49, 2015.

2014

 • Yurtkuran, A., Emel, E “A modified artificial bee colony algorithm for p-center problems”, The Scientific World Journal, Article ID 824196,9, http://dx.doi.org/10.1155/2014/824196  (2014).
 • Yurtkuran, A., Emel, E. “Efficient Constraint Handling in Electromagnetism-Like Algorithm for Traveling Salesman Problem with Time Windows”. The Scientific World Journal, Article ID 871242,12, http://dx.doi.org/10.1155/2014/871242  (2014).
 • Ene, S., Öztürk, N. 2014. Open loop reverse supply chain network design. Procedia  Social and Behavioral Sciences, 109: 1110-1115.
 • Aksoy, A., Küçükoğlu, İ., Ene, S., Öztürk, N. 2014. Integrated emission and fuel consumption calculation model for green supply chain management. Procedia Social and Behavioral Sciences 109: 1106-1109.
 • Aksoy, A.,Öztürk, N. 2014. Demand forecasting for apparel manufacturers by using neuro fuzzy techniques. Journal of Modelling in Management, 9(1), 18-35.
 • Aksoy, A.,Sucky,E.,Öztürk, N. 2014. Dynamic strategic supplier selection system with fuzzy logic. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1059-1063.
 • Tuğba Yıldız, Besim Türker Özalp, İlker Küçükoğlu, Alkın Yurtkuran, Nursel Öztürk. 2014 A linear programming approach for parallel cell scheduling with sequence-dependent setup times. American Journal of Operations Research, 4(3): 155-163.
 • İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk. 2014. A differential evolution approach for the vehicle routing problem with backhauls and time windows, Journal of Advanced Transportation, 48(8): 942-956.
 • İlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk. 2014. Simulated annealing approach for transportation problem of cross-docking network design. Procedia Social and Behavioral Sciences. 109(1): 1180-1184.
 • Tulin Gunduz Cengiz. A pilot study for defining characteristics of Turkish women via anthropometric measurements. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 49(4), 713-722, 2014.
 • Chris Baber, Manish Parekh, Tulin Gunduz Cengiz. Tool use as distributed cognition: How tools help, hinder and define manual skill. Frontiers in Psychology. 5(116), 1-14, 2014.
 • Yilmaz Eroglu D., Caglar Gencosman B., Cavdur F., Ozmutlu H. C., Introducing the MCHF/OVRP/SDMP: Multi-Capacitated Heterogeneous Fleet Open Vehicle Routing Problems with Split Deliveries and Multi-Products. The Scientific World Journal 2014
 • Yilmaz Eroglu D., Ozmutlu H.C., Ozmutlu S., Genetic algorithm with local search for the unrelated parallel machine scheduling problem with sequence-dependent setup times. International Journal of Production Research 5841-5856 52 2014.
 • Çağlar B., Özmutlu H.C., Özmutlu S., Character N-Gram Application for Automatic New Topic Identification. Information Processing\& Management, 50(6):821-856, 2014, DOI: 10.1016/j.ipm.2014.06.005.
 • Gençosman B.Ç., Özmutlu H.C., Özkan H., Beğen M., “Automative stamping scheduling using mixed integer programming and constraint programming.” Industrial Engineering Non-Traditional Applications in International Settings, CRC Press, ISBN: 9781482226874, 2014.

2013

 • Yurtkuran, A., Tok, M., Emel, E. “"A clinical decision support system for femoral peripheral arterial disease treatment,", Computational and Mathematical Methods in Medicine,  http://dx.doi.org/10.1155/2013/898041 . (2013)
 • Küçükoğlu, İ.,  Ene, S., Aksoy, A., Öztürk, N. 2013. A green capacitated vehicle routing problem with fuel consumption optimization model. International Journal of Computational Engineering Research, 03(7): 16-23.
 • Küçükoğlu, İ., Aksoy, A., Ene, S., Öztürk, N. 2013.  A mathematical model for two dimensional loading problem in cross-docking network design. Mathematical & Computational Applications, 18(3): 273-282.
 • Yilmaz Eroglu D., Ozmutlu H.C., MIP models and hybrid algorithms for simultaneous job splitting and scheduling on unrelated parallel machines. The Scientific World Journal   2013
 • Yilmaz Eroglu D., Ozmutlu H.C., Koksal S.A, A genetic algorithm for the unrelated parallel machine scheduling problem with job splitting and sequence-dependent setup times – Loom scheduling. Tekstil ve Konfeksiyon 66-73 24 2013

2012

 • Ene, S., Öztürk, N. 2012. Storage location assignment and order picking optimization in the automotive industry. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60: 787-797.
 • Aksoy, A.,Sucky, E.,Öztürk, N. 2012. A decision support system for demand forecasting in the clothing industry. International Journal of Clothing Science and Technology, 24(4), 221-236.

2011

 • Yurtkuran, A., Emel. E., “A new Hybrid Electromagnetism-like Algorithm for Capacitated Vehicle Routing Problems”, Expert Systems with Applications, Vol.37  (2010), pp.3427-3433.
 • Aksoy, A.,Öztürk, N. 2011. Supplier selection and performance evaluation in just in time production environments. Expert Systems with Applications, 38(5), 6351-6359.
 • Akansel M., Emel E., Hacıoğlu, V. (2011). Optimal control of inventory accumulation in selective assembly processes. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 56(5-8), 729-742., doi: 10.1007/s00170-011-3191-z.
 • A. Yurdun Orbak, Tülin Gündüz Cengiz, İlkay Ulusoy, H. Kurtuluş Akgöz, Merve Kiriş, Galip İrice. Bir otomotiv yan sanayi firmasında tek modelli ve karışık modelli montaj hattı dengeleme problemi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 22(1), 21-30, 2011.
 • 2010
 • Yurtkuran, A., Emel. E., “A new Hybrid Electromagnetism-like Algorithm for Capacitated Vehicle Routing Problems”, Expert Systems with Applications, Vol.37  (2010), pp.3427-3433.
 • Aksoy, A.,Öztürk, N. 2010. Simulated annealing approach in scheduling of virtual cellular manufacturing in the automotive industry. International Journal of Vehicle Design, 52(1/2/3/4), 82-95.
 • Tülin Gündüz Cengiz. Anthropometric analysis of human foot using computer modeling and factor analysis. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 25(1), 157-162, 2010.
 • Murat Cengiz, Işıl Akmehmet Balcıoğlu, Hasan Hüseyin Oruç, Tülin Gündüz Cengiz. Evaluation of the interaction between soil and antibiotics. Journal of Environmental Science and Health Part B, 45, 183-189, 2010.
 • Tülin Gündüz Cengiz, A. Yurdun Orbak. Bir süt ve süt ürünleri işletmesinde iş ve zaman etüdü çalışması ile verimliliğin arttırılması. Uluslararası Mühendislik Araştırme ve Geliştirme Dergisi (International Journal of Engineering Research and Development), Vol.2, No.2, June 2010, 25-29, 2010.
 • Tülin İnkaya, Sinan Kayalıgil, Nur Evin Özdemirel. (2010) A new density-based clustering approach in graph theoretic context. IADIS International Journal of Computer Science and Information Technology, 5(2), 117-135.

2009

 • Tülin Gündüz Cengiz. A field study on drivers’ thermal comfort with road trials. Gazi University Journal of Science, 22(4), 301-311, 2009.
 • Tülin Gündüz Cengiz, Fatih C. Babalık. The effects of ramie blended car seat covers on thermal comfort during road trials. International Journal of Industrial Ergonomics, 39(2), 287-294, 2009.
 • Tülin Gündüz Cengiz. Çağrı merkezlerindeki çalışma şartlarının iş güvenliği açısından değerlendirilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. Sayı:43, s15-19, 2009.
 • Özmutlu H.C., Gençosman B.Ç., Arama Motorlarında Yeni Konu Tanılamada Karakter N-gram ve Yapay Sinir Ağları Uygulaması Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 75-91,14, 2009.
 • Gücüyener, İ., Emel, E. “A Fiber-Optic Bending Sensor for the Vibration Monitoring of CNC Face-Milling Machine”, Solid State Phenomena, Vols. 147-149 (2009) pp 627-632.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bursa Uludağ Üniversitesi
Görükle Kampusü,
16240 Nilüfer BURSA
Tel: +90 224 294 2081
İleti: endustri@uludag.edu.tr
EMB Map
;

ADAY ÖĞRENCİLER