Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 27. yıl...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
porno

BÖLÜM TANITIM SUNUMU

JA slide show
 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında

Bölümümüzde öğrencilerin dengelenmiş kuramsal ve uygulamalı bir eğitimin ardından, sürekli değişen ülke ve dünya koşulları karşısında, içinde bulundukları sisteme en büyük yararı sağlayabilecek ve mesleki gelişime açık, inovatif ve girişimci endüstri mühendisleri olarak yetişmeleri amaçlanır.
Endüstri Mühendisliğinde Lisans seviyesinde öğretim, Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı sonrası %35 oranında İngilizce destekli Türkçe olarak normal örgün programda uygulanmaktadır. Öğretim yılı başlamadan önce yapılan yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfına alınır. Bir yıl süreli hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar eder veya dilerlerse YÖK aracılığı ile Türkçe eğitim veren bir programa yatay geçiş yapabilirler. Hazırlıkta başarısızlığın tekrarı halinde ise öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır; ancak, önkoşullu, zorunlu ve seçmeli olan İngilizce dersleri alabilmeleri, İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmalarına bağlıdır.
Bölümümüzde eğitim ve araştırma etkinlikleri iki ana bilim dalında gerçekleşmektedir:
1. Endüstri Mühendisliği: Ergonomi, Tesis Planlama, Üretim Planlama ve Kontrol, Servis Sistemlerinin Planlanması ve Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat.
2. Yöneylem Araştırması: Karar Analizi, Stokastik Süreçler, Matematiksel Programlama, Üretim ve Servis Sistemleri.
Endüstri Mühendisliği Bölümünde eğitim ve araştırma, Robotik ve Üretim Otomasyonu, Bilgisayar Destekli Üretim, Titreşim-Gürültü ve Ergonomi ile Bilgisayar Laboratuarlarında zengin donanım ve yazılım arşivi ile desteklenmektedir.
Endüstri Mühendisliği alanına yönelik süreli bilimsel yayınlar kütüphaneye düzenli olarak gelmekte, Türkçe ve yabancı dillerdeki kitapların sayısı hızla artmakta ve bu kaynaklara ek olarak elektronik kütüphane veritabanından da çok sayıda bilimsel yayına ve kitaba ulaşılabilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün Üstün Yanları
Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Bursa çevresinde otomotiv, makine ve tekstil odaklı endüstri ve hizmet işletmeleri arasında çok sayıda ortak projeler yürütülmektedir. Bu projelere lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bitirme ödevi ve tez çalışmaları ile katılımda bulunmakta ve gelecekleri için önemli deneyimler elde etmektedirler. Artılarımız:
 Yurt içi ve dışında iyi eğitim görmüş öğretim elemanları
 Düşük sınıf kontenjanları
 Yüksek öğrenci-öğretim üyesi etkileşimi
 Dünyadaki endüstriyel gelişmelere paralel ders içerikleri ve güncel eğitim programları
 Bursa’nın bir sanayi kenti olması
 Büyük endüstri kuruluşlarında staj olanakları
 Akreditasyon çalışmaları
 Avrupa üniversiteleri ile öğrenci değişimi
 Çift anadal lisans diploma programı
 Yandal lisans programı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları
 İmalat sektörü (makine, otomotiv, tekstil, gıda, vb.)
 Bilgisayar yazılım sektörü
 İletişim sektörü
 Danışmanlık şirketleri (imalat, servis, yönetim, finans, vb.)
 Taşımacılık sektörü (ulusal ve uluslararası havayolu, karayolu vb.)
 Hizmet sektörü (banka, pazarlama, iş güvenliği vb.)
 Askeri sistemler.
2008-2012 yılları arasında mezun olan öğrencilerimizin %26’sı mezun olmadan işe başlamışlardır. Aynı yıllar arasında mezun olan öğrencilerimizin %59’u uluslararası firmalarda,  %41’i yerel firmalarda çalışmakta, %5’i ise yurt dışında görev yapmaktadır.
Endüstri Mühendislerinin Bir İşletmede Görev Alabileceği Bölümler
 Üretim Kontrol
  Kalite Güvence
  Pazarlama/Satış/ Lojistik
  Satın Alma
  Satış Sonrası Hizmet
  Ürün Tasarımı (AR-GE)
  Süreç / Sistem Analizi
  Üretim
  Proje Yönetimi
2008-2012 yılları arasında mezun olan öğrencilerimizin %50’si planlama ve yönetim, %26’sı proje takım üyesi, %23’ü proje lideri ve %1’i tasarım alanlarında görev almaktadır.
Sosyal İmkanlar
 Endüstri Mühendisliği Topluluğu ile Teknik Gezi, Seminer, Konferans, Eğlence
 Bilişim Topluluğu ile yazılım geliştirme etkinlikleri
 Kariyer Günleri
 Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması
 Geleneksel Endüstri Mühendisliği   ve Sanayi Zirvesi (EMSAZ)
 Endüstri Mühendisliği Öğrencileri  Vak’a Analizleri
 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği  Öğrenci Projesi Yarışmaları
 UÜ Spor Tesisleri
 Diğer Öğrenci Toplulukları (Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Sualtı, Satranç, Robotik...)
Bölüm Tavan – Taban Puanları
 2013 ÖSS Taban Puanı : 388,834
 2013 ÖSS Tavan Puanı : 441,586
 Puan Türü   : MF-4
Kontenjan
 ÖSS kontenjanı I. Öğretim 60 öğrenci
 II. Öğretim bulunmamaktadır.

Bölümümüz Endüstri Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 2019'a kadar akredite edildi.

Emdüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından akredite edildi.

You are here