Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 30. yıl...

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Doktora programı, 2005-2006 öğretim yılında açılmış olup, toplam 24 (yirmi dört) krediden az olmamak koşuluyla en az 8 (sekiz) adet lisansüstü ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerden 3 (üç) adedinin zorunlu, en az 5 (beş) adedi de seçmeli derslerdir.
 

  Program Hedefleri
 • Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarının sağlanması ve korunması. 
 • Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarının sağlanması
 • Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarının sağlanması.
 • Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması.
 • Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincinin kazandırılması.

Yukarıdaki program hedefleri mezunların çalışma hayatında yerine getirmeleri sorumluluklardan yola çıkarak tanımlanmış iken, doktora programından mezun olma aşamasındaki  öğrencinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler, yani öğrenim  kazanımları ise aşağıdaki gibidir: ">Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği

 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği  
 • Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği 
 • Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği

Doktora programının amaçlarına ulaşmasının takip edilmesi ve öğrenim kazanımlarının ölçülmesine ilişkin için aşağıdaki değerlendirme yaklaşımları kullanılacaktır:

 • Derslerden alınan notların takibi
 • Mezunların işe alınma ve çalışma durumunun izlenmesi
 • Tez öncesi değerlendirme mülakatı
 • Tez hazırlamak ve savunulması
 • Yeterlilik sınavı
 • Mezuniyet mülakatları
 • Mezunlarla anketler

Önerilen doktora programının ana temasını, endüstriyel kuruluşların etkin kaynak kullanımı ve verimliliklerinin artırılması doğrultusunda  ortaya çıkan gereksinimleri oluşturmaktadır. Bunun yanında bölgesel sanayinin uluslar arası rekabete açılması sürecinde sektörel değişimlerin desteklenmesi, özellikle tasarım ve ARGE odaklı çalışmaların etkinliği açısından bilimsel yaklaşımların çalışılması programın karşılaması gereken olası  gereksinimlerdir.

Bölümümüz Endüstri Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 2021'e kadar akredite edildi.

Emdüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından akredite edildi.

You are here