Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Eğitim, Araştırma ve Topluma Hizmet yolunda 30. yıl...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stajlar


Dönem İçi Proje Stajı Uygulama ve Değerlendirme İlkeleri

A. Uygulama İlkeleri

1.       Dönem içi Proje Stajına kayıt olabilmek için ön şart 7. Yarıyılda END4093 Endüstri Mühendisliği Semineri dersine kayıt olmaktır.

2.       Dönem içi proje stajı öncesi ve sonrası yapılacak işlemler ‘Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj İlkeleri’ne göre yürütülmektedir.

3.       Zorunlu Proje Stajı yapacak olan öğrenciler stajlarını Bölüm tarafından belirlenecek Bütünleşik Sistem Tasarımı Proje grupları içinde yine Bölüm tarafından belirlenecek firmalarda yapacaklardır.

4.       Proje Stajı dönem içerisinde her hafta 1 gün olmak üzere toplam 14 iş günüdür.

5.       Proje Stajı, ilgili firmanın talebi ve Bölümün onayı ile 8. Dönemde yine haftada 1 gün ve toplam 14 iş günü olmak üzere uzatılabilir.

6.       Proje Raporları END4093 Endüstri Mühendisliği Semineri grupları danışmanları tarafından incelendikten sonra yapılan değerlendirmeye göre proje stajı değerlendirme sonuçları ilan edilir.


B. Değerlendirme İlkeleri

7.       Proje Stajı hazırlanacak olan tek doküman olan proje raporundan oluşur.

8.       Bu rapor ‘Bütünleşik Sistem Tasarımı Öğrenci Kılavuzu’nda belirtilen genel yazım kurallarına göre hazırlanır.

9.       Proje raporu, bir kapak sayfası, içindekiler ve rapor ana metninden oluşur.

10.   Proje raporu içerik olarak “Endüstri Mühendisliği Projesi” dersinde istenilen kadar detaylı ve uygulamalı olmayıp sadece problemin tanımı, problem için gerekli verilerin belirlenmesi, bu verilerin toplanması ve sunumu bölümlerinden oluşacaktır.

11.   Proje Stajı değerlendirmesi staja devam durumu ve sunulan raporun değerlendirmesi bölümlerinden oluşur.

12.   Staja devam etmeyen öğrencinin sunduğu rapor değerlendirmeye alınmaz.

 

Bölümümüz Endüstri Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 2021'e kadar akredite edildi.

Emdüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından akredite edildi.

You are here